AMSTERDAM - Op vrijdag 7 februari ontvangt de heer Hennie Henrichs uit handen van burgemeester Halsema de Frans Banninck Cocqpenning. Hij neemt die dag afscheid als voorzitter van de bestuursraad van AFC Ajax. Daarmee komt er een einde aan een periode van bijna 40 jaar waarin Henrichs, op vrijwillige basis, tal van functies heeft bekleed binnen de vereniging. De uitreiking vindt plaats in het restaurant van sportpark De Toekomst.


De heer Henrichs is sinds 1964 lid van Ajax, waar heeft hij de jeugdopleiding heeft doorlopen en daarna bij de amateurs speelde tot 1997. Daarnaast is hij bijna veertig jaar in vrijwel alle cluborganen op vrijwillige basis actief geweest. Zo was hij als elftalbegeleider en wedstrijdsecretaris jarenlang actief binnen de jeugdopleiding, en was hij tientallen jaren actief als lid van de Ledenraad, lid van de technische commissie en bestuurslid. Sinds 2011 is Hennie Henrichs voorzitter van de Bestuursraad. In 1996 is hij, op grond van bewezen diensten, benoemd tot erelid van Ajax.

Henrichs wordt geroemd om de manier waarop hij de vereniging en het bedrijf Ajax elkaar met elkaar verbonden hield. Voor zijn belangeloze inzet als elftalbegeleider, lid van de evenementencommissie, bestuurder en commissaris krijgt Hennie Henrichs de Frans Banninck Cocqpenning.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.