AMSTERDAM - Vandaag, donderdag 6 december, heeft rabbijn Menno ten Brink de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. Rabbijn Ten Brink ontving de onderscheiding vanwege zijn 25-jarig jubileum bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Burgemeester Halsema heeft de penning uitgereikt tijdens een eredienst georganiseerd voor de heer Ten Brink.

Menno ten Brink studeerde aan het Londense seminarium voor liberaal Jodendom en behaalde daar de titel van rabbijn. Hij was aanvankelijk als rabbijn werkzaam in verschillende joodse gemeenten in Nederland, en werd bijna 25 jaar geleden benoemd in zijn huidige functie binnen de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Ten Brink leidt diensten in zijn gemeente op vrijdagavond, de sjabbat en tijdens de joodse feestdagen.

Ten Brink heeft naast zijn rol als rabbijn functies als vicevoorzitter van de Europese Unie voor progressief Jodendom, decaan bij het Levission Instituut en lid van de Raad van Toezicht van de Anne Frank stichting. Ook verzorgt hij het religieuze deel van de jaarlijkse Auschwitz herdenking op Holocaust Memorial Day. Menno ten Brink is zich altijd bewust geweest van de kwetsbare positie van Joden na de Tweede Wereldoorlog, en het bestaan van vooroordelen tegen hen. Om hieraan tegenwicht te bieden, heeft hij daarom continue actief de dialoog gezocht met verschillende maatschappelijke en religieuze groeperingen, christenen en moslims.

Rabbijn Ten Brink ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlange betrokkenheid bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, zijn inspanningen binnen de Joodse samenleving en zijn vrijwillige inzet voor onder meer het Nederlands Auschwitz Comité.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.