AMSTERDAM - Vandaag, 18 mei 2021, heeft Hans Bakker de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Victor Everhardt. De heer Bakker ontvangt de onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan het economische en maatschappelijke leven in de regio Amsterdam gedurende twintig jaar.

Als voorzitter van het ondernemersnetwerk van de Metropoolregio Amsterdam versterkte Bakker de relatie tussen de gemeente, de regio en het bedrijfsleven. Het 10-puntenplan Herstel Bezoekerseconomie Amsterdam zag onder zijn leiding het licht, en de Corona Monitor Bedrijfsleven, die belangrijke informatie levert voor het coronabeleid van de gemeente.

Als directeur van de RAI zette hij Amsterdam als congres- en evenementenstad op de kaart. En als voorzitter van de raad van commissarissen van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf zette hij zich onder meer in voor de bereikbaarheid van Amsterdam Noord, een duurzame pont en de ‘sprong over het IJ’.

Ook op cultureel en maatschappelijk gebied leverde Bakker een belangrijke bijdrage aan de stad. Zo was hij bestuurslid van het Amsterdam Light Festival en het Amsterdams Museum Fonds en zette hij zich in voor de Dierenambulance en de Stichting Hulphond.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.