AMSTERDAM - Vandaag, 8 november, heeft Jan Pronker de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van burgemeester Femke Halsema. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan de veiligheid en de openbare orde in de stad.


Jan Pronker is bijna 45 jaar aan de Amsterdamse politie verbonden geweest. In 1976 begon hij als politieman bij bureau Leidseplein, waar nu coffeeshop The Bulldog is. In de jaren die volgden vervulde hij onder andere functies op het gebied van verkeer, recherche, was hij commandant van de BRATRA-eenheid, districtchef, hoofd Operatiën en plaatsvervangend politiechef van de eenheid Amsterdam. Hierdoor kende hij alle facetten van het politiewerk.

In de jaren negentig is onder zijn leiding de financiële recherche opgetuigd en is de forensische opsporing versterkt. Hij gaf als algemeen commandant leiding aan tal van grote evenementen, zoals de huldigingen van Ajax, het Koninklijk huwelijk en de troonswisseling. Zijn motto was 'de-escaleren wanneer mogelijk, optreden wanneer nodig'.

Pronker voelde gedurende zijn hele loopbaan een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de openbare orde in de stad. Voor zijn inzet voor Amsterdam ontvangt Pronker de Frans Banninck Cocqpenning.