AMSTERDAM - Vandaag heeft Carlo Huijts de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Touria Meliani. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn langdurige inzet voor het behoud van monumentale panden in Amsterdam.

Huijts was 27 jaar algemeen directeur van Vereniging Hendrick de Keyzer: een landelijke vereniging, maar ruim 100 jaar geleden in Amsterdam ontstaan en met stevige wortels in de stad. Onder zijn leiding is de Vereniging sterk gegroeid, kregen kennisontwikkeling en -ontsluiting een impuls en werden veel vrijwilligers aangetrokken. Huijts zette zich op diverse manieren in voor het belang van monumentenbeheer in Amsterdam en in de rest van Nederland. Door zijn inzet zijn er veel panden bewaard gebleven voor de toekomst: alleen in Amsterdam al meer dan 50 objecten.

Met de Museumhuizen en met initiatieven als Monument en Bed betrok Huijts het grote publiek bij de Vereniging. Hij zorgde ervoor dat het verhaal over een huis verteld werd op een manier die iedereen begreep. Zo wakkerde hij het bewustzijn over het belang van goede monumentenzorg bij Amsterdammers aan.

De heer Huijts zat ook in diverse besturen, zoals bij de Stichting Oude Kerk. Ook was hij medeoprichter en bestuurder van de Federatie Instandhouding Monumenten, die opkomt voor de belangen van gebouwde, groene en mobiele monumenten.

Vanwege zijn inspanningen om het Amsterdamse erfgoed levend te houden, heeft Carlo Huijts de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.