AMSTERDAM - Vandaag, 28 augustus 2022, heeft Lia Gorter de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Touria Meliani, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Cultuur Inventarisatie, ook wel 'Hollandse meester over de grenzen' genaamd. Zij ontvangt de onderscheiding vanwege haar jarenlange onderzoek naar en de promotie van Hollandse en Vlaamse kunst.


Lia Gorter richtte in 1997 Amsterdam de Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) op, die in buitenlandse musea (met name in Oost-Europa, India en Cuba) onderzoek doet naar niet of nauwelijks bekende collecties van Hollandse en Vlaamse Meesters. Gorter ontdekte onder andere het verloren gewaande meesterwerk Johannes de Doper van Juan de Flandes.

Onder leiding van Lia Gorter worden schilderijen bestudeerd, geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Daarnaast geeft Lia Gorter advies en masterclasses aan restauratoren van lokale musea, waarin zij ingewijd worden in de nieuwste technieken. In Nederland wordt de verkregen informatie over de schilderijen opgeslagen in de database van het Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie, zodat belangrijke cultuurhistorische kennis voor volgende generaties behouden blijft.
De Stichting Cultuurinventarisatie heeft landelijk en internationaal erkenning gekregen.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Cultuur Inventarisatie ontvangt Lia Gorter de Frans Banninck Cocqpenning.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.