AMSTERDAM - Vandaag, dinsdag 26 maart, heeft Max van Weezel de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van burgemeester Halsema. Van Weezel ontvangt de onderscheiding voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Amsterdamse en de Nederlandse politieke journalistiek.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw doet Van Weezel verslag van de Haagse politiek. Aanvankelijk vooral als politiek redacteur van ‘Vrij Nederland’, later ook als radiopresentator van ‘Argos’ en ‘Met het oog op morgen’. Daarnaast was hij bestuurslid van Nieuwspoort en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Van Weezel is alom gerespecteerd vanwege zijn grote staat van dienst als parlementair journalist. Zowel politici als collega-journalisten roemen zijn enorme netwerk en zijn unieke manier van interviewen: scherp maar altijd correct en vriendelijk.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.