AMSTERDAM - Vandaag, 1 oktober, heeft Jacques Allegro de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van stadsdeelbestuurder Flora Breemer. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan het versterken van de zelfredzaamheid en de participatie van ouderen in Amsterdam.


In april 2010 is StadsdorpZuid opgericht door de heer Allegro en anderen. Al snel groeide het uit tot een zelforganisatie van senioren met het doel zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis en in de buurt te kunnen blijven wonen. StadsdorpZuid begon als experiment, maar groeide uit tot een succesformule in meer dan 25 Amsterdamse buurten.

De maatschappelijke betrokkenheid en inzet van de heer Allegro blijken ook uit de andere functies die hij vervulde. Hij was onder meer lid van het hoofdbestuur van de stichting Humanitas, voorzitter van Kinderopvang Humanitas, lid van de raad van toezicht van IJlanden (een van de voorgangers van Cordaan) en lid van het bestuur van ILC Zorg voor Later.