AMSTERDAM - Vandaag, 1 december 2022, heeft Henny Tinga de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van burgermeester Femke Halsema. Tinga ontving de onderscheiding vanwege haar inzet voor het Leger des Heils op de Wallen in Amsterdam.

Al zestig jaar werkt Henny Tinga met veel toewijding voor het Leger des Heils op De Wallen. In 1962 begon Tinga bij het Leger des Heils als assistent van Majoor Bosshardt. Na ruim veertig jaar in vaste dienst bleef ze zich als vrijwilliger inzetten voor de meest kwetsbare mensen in Amsterdam.

Wekelijks organiseert Tinga maaltijden voor mensen uit de binnenstad van Amsterdam die eenzaam zijn en weinig te besteden hebben. Zij onderhoudt persoonlijke contacten met zorgmijders, die zodra het mogelijk is in contact worden gebracht met de GGD of op een andere wijze naar passende zorg worden begeleid.

Daarnaast leidt Tinga op zondagen diensten in het Korps Amsterdam Goodwill, gaat ze regelmatig langs bij mensen die eenzaam zijn en biedt ze prostituees in het Wallengebied een luisterend oor. Tinga heeft ook veel betekend voor de LHBTIQ+ gemeenschap en diversiteit en inclusiviteit. Zo is mede door haar dit thema hoog op de agenda van het Leger des Heils in Nederland gekomen.

Frans Banninck Cocqpenning


De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek of economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.