AMSTERDAM - Zaterdag 27 juli ontvangt Hans Verhoeven tijdens de Pride Walk de Frans Banninck Cocqpenning uit handen van burgemeester Halsema. De heer Verhoeven heeft veel bijgedragen en draagt nog steeds bij aan de emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap en daarmee aan de nationale en internationale uitstraling van het DNA van de stad Amsterdam.

Sinds de jaren ’80 is Hans Verhoeven in de Amsterdamse LHBTIQ+ gemeenschap zeer actief. Hij stond aan de wieg van de oprichting van de Amsterdamse Gay Pride, evenals de oprichting van talloze evenementen. Verhoeven is nog steeds actief voor verschillende organisaties, waaronder de Amsterdamse Pride Walk, waar hij internationaal aandacht op weet te vestigen.

Verhoeven nam in 1992, samen met internationale activisten het initiatief tot de Europride die hij, na Londen en Berlijn in 1994 in Amsterdam organiseerde. Ook was Verhoeven actief betrokken bij het organiseren van de Gay Games in Amsterdam. In zijn winkel Gays & Gadgets in de Spuistraat heeft hij een roze-VVV opgericht. De winkel is net als Verhoeven zelf een begrip in de stad en bij de LHBTIQ+ gemeenschap, nationaal, maar ook internationaal.

Hij was Pride Ambassadeur in 2013 en heeft zich ingezet voor mensen met hiv en vluchtelingen. Ook reist hij naar het buitenland om buitenlandse activisten te ondersteunen. Vanwege de bijdrage van Verhoeven aan de emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap nationaal en internationaal, ontvangt hij de penning.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.