AMSTERDAM - Gisteren, op donderdag 29 november, heeft Felix Guttmann de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen voor zijn jarenlange culturele en maatschappelijke inzet voor Amsterdam. Burgemeester Halsema reikt in het Stadsarchief de penning uit tijdens de opening van het Amsterdam Light Festival, waartoe Guttman in 2012 het initiatief nam en dat bijdraagt aan spreiding van evenementen over het jaar.

Guttmann introduceerde Canal Bike als middel voor sightseeing en startte in 1984 grootschalig met 100 grachtenfietsen en vier locaties in de binnenstad. Inmiddels is zijn initiatief, onder de naam Canal Company, uitgegroeid tot één van de toonaangevende bedrijven in toeristisch Amsterdam. Canal Company heeft nu meer dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar en biedt aan ruim 350 mensen werk.

Guttmann is met zijn ideeën aanjager geweest van een flinke vernieuwing in de Amsterdamse rondvaartsector, waaronder milieuvriendelijk varen. Als directeur van het bedrijf was hij voorzitter van de branchevereniging VEVAG en mede-voorzitter van de European Tour Operators Association. Hij besteedde bovendien een deel van de omzet van Canal Company aan doelen die relevant zijn voor Amsterdam, zoals de intocht van Sinterklaas, het Grachtenfestival en activiteiten van diverse scholen.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.