AMSTERDAM - Dinsdag 6 juni heeft de heer Eymert van Manen de Frans Banninck Cocqpenning van de stad Amsterdam gekregen. Hij ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Abdeluheb Choho tijdens de viering van zijn zeventigste verjaardag. Van Manen krijgt de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor Amsterdam op tal van verschillende vlakken, van de oprichting van het Drum Rhythm Festival tot Theater Na De Dam. 

In 2008 heeft de heer Van Manen in opdracht van het Amsterdamse 4 en 5 mei Comité een verkenning gedaan naar hoe de herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei in Amsterdam gestalte moeten krijgen. Een opdracht die hij met grote zorgvuldigheid en professionaliteit heeft uitgevoerd en waarbij alle gevoelige punten in het werkproces werden geïntegreerd.  

Mede op zijn initiatief is in 2008 ‘Theater Na De Dam’ ontstaan. In 2008 programmeerden een paar theaters in Amsterdam, na afloop van de Nationale Herdenking, voorstellingen die te maken hadden met thema’s uit de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels doen circa 80 theaters door het hele land mee en wordt een aantal voorstellingen uitgezonden door de publieke omroep.

Sinds het schooljaar 2015/2016 wordt op drie middelbare scholen in Amsterdam geexperimenteerd met een ‘jongerenrechtbank’ waar jongeren strafrechtelijke geschillen beslechten waar leerlingen van diezelfde school bij betrokken zijn. Van Manen is medeinitiatiefnemer van de jongerenrechtbank en heeft een grote rol gespeeld bij het opzetten hiervan.  

Recent was Van Manen betrokken bij de opening van brouwerij en proeflokaal Poesiat & Kater in Amsterdam Oost.  

Frans Banninck Cocqpenning De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van tenminste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.