AMSTERDAM - Vandaag, 30 juni 2021, heeft Henk Markerink de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Victor Everhardt. De scheidend directeur van de Johan Cruijff ArenA ontvangt de onderscheiding voor zijn grote inzet voor Amsterdam en de regio, en in het bijzonder voor stadsdeel Zuidoost.

Ruim vijfentwintig jaar lang staat de heer Markerink inmiddels aan het roer van de Johan Cruijff ArenA (voorheen Amsterdam ArenA). Hij was betrokken bij het ontwerp en de bouw van het stadion, en onder zijn leiding groeide de ArenA uit tot een multifunctioneel stadion en een icoon van de stad. Grote sportevenementen met internationale allure wist Markerink naar Amsterdam te halen, waardoor het stadion ook wereldwijd bekendheid kreeg.

Als ambassadeur van stadsdeel Zuidoost zette Markerink zich, in samenwerking met het bedrijfsleven, in voor de maatschappelijke en duurzame ontwikkeling van het stadsdeel. Met het project ‘Amsterdam Zuidoost Werkt’ helpt hij samen met de gemeente Amsterdam inwoners van het stadsdeel aan werk. Ook zet hij zich als lid van de Economic Board van de Metropoolregio Amsterdam in voor een slimme, groene en gezonde toekomst van de regio.

Markerink leverde een actieve bijdrage aan verschillende sportevenementen- en verenigingen. Daarin was hij een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente.

1 september treedt Henk Markerink af als directeur van de Johan Cruijff ArenA. Vanwege zijn inzet voor de sportieve, economische en sociale ontwikkeling van de stad heeft Markerink de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.