AMSTERDAM - Vandaag, donderdag 11 april 2024, heeft Geerte Udo de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van burgemeester Halsema. Udo ontving de onderscheiding ter gelegenheid van haar afscheid als directeur van amsterdam&partners.


Udo begon in 2007 bij het voormalige Citymarketingbureau Amsterdam Partners, en legde daar de basis voor het motto ‘I Amsterdam’. In de jaren erna, waarin toerisme en internationale bezoekersaantallen een steeds belangrijker thema werden, speelde Udo een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een nieuwe benadering, waarbij de nadruk in de profilering van de stad kwam te liggen op kwaliteit boven kwantiteit.

Onder leiding van Udo werd een nieuwe vorm van citymarketing ontwikkeld, waarbij een duurzame bezoekerseconomie, met een betere balans tussen werken, wonen en recreëren centraal stond. Die benadering diende als voorbeeld voor veel andere Europese landen.

Vanwege haar verdiensten voor maatschappelijke, culturele en economische sectoren in de gemeente Amsterdam en de regio ontvangt Geerte Udo de Frans Banninck Cocqpenning.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.