AMSTERDAM - Vandaag, 21 oktober 2022, heeft prof. dr. Han Geert van Dissel de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Rutger Groot Wassink. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn grote bijdrage aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).


Met zijn bestuurlijke ervaring als decaan van de Rotterdam School of Management en later als director van Cedep, een wereldwijde onderwijsgroep, wist Van Dissel de economische faculteit van de UvA in korte tijd tot een speler van wereldformaat te maken. Zo bracht hij de organisatie financieel op orde en verwierf hij belangrijke internationale accreditaties.

Van Dissel leverede een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een ecosysteem voor ondernemerschap: het Amsterdam-Center for Entrepreneurship. Van Dissel droeg ook bij aan het succesvol maken van het Amsterdam Data Lab, en hij zette de deuren van de faculteit open voor nationaal en internationaal talent.

Vanwege zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van de stad en als bestuurder van de UvA ontvangt Han van Dissel de Frans Banninck Cocqpenning.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek of economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.