AMSTERDAM - Voor zijn grote bijdrage aan cultureel Amsterdam heeft Bas Lubberhuizen afgelopen zaterdag de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding overhandigd door locoburgemeester Kajsa Ollongren tijdens het door hem jaarlijks georganiseerde Nieuwjaarsgala in de Obrechtkerk. 

Bas Lubberhuizen werd op 26 oktober 1946 geboren in Amsterdam als zoon van Geertjan Lubberhuizen, oprichter en uitgever van De Bezige Bij. Hij heeft zich meer dan 40 jaar ingezet op het cultureel-literaire vlak in Amsterdam. Als uitgever van boeken en tijdschriften gewijd aan literatuur en aan Amsterdam, en als organisator en initiatiefnemer van talloze activiteiten en manifestaties.

Hij begon in 1975 met het organiseren van cultureel-literaire manifestaties als voorzitter van het comité van ‘Boek en Stad’, een evenement op het Museumplein ter gelegenheid van ‘Amsterdam, 700 jaar’. Dit werd de blauwdruk voor de latere Boekenmarkt op de Uitmarkt.

In 1975 richtte hij uitgeverij ‘De Engelbewaarder’ op, gevestigd onder het gelijknamige Literair café. In 1991 volgde ‘Uitgeverij Bas Lubberhuizen’, met als focus boeken over Amsterdam. De serie boeken ‘Amsterdam Onbewolkt’, van fotograaf Peter Elenbaas en schrijver Lambiek Berends,  is al jarenlang een reeks voor de stad. Hij verzorgde ook fotoboeken van onder andere Ed van der Elsken en historische uitgaven over Amsterdam.

Frans Banninck Cocqpenning De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van tenminste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.