AMSTERDAM - Een van de grootste ergernissen van de inwoners van Amsterdam, en speerpunt van de gemeente, is afval op straat. Daarom is er in 2018 extra handhavingscapaciteit ingezet op basis van meldingen en op probleemlocaties. En met succes. Want in 2018 hebben de handhavers in totaal 6.865 keer een boete uitgeschreven voor afvalgerelateerde overtredingen. Dat is 35% meer dan in het jaar daarvoor, toen er nog 5.097 boetes werden gegeven.

Wethouder Laurens Ivens (Afvalinzameling en Reiniging): “Ik ben blij dat we steeds meer overlastveroorzakers hebben kunnen aanpakken het afgelopen jaar. Iedere Amsterdammer kan zijn huisvuil en grofvuil kwijt. Er is dus geen enkel excuus om je afval zomaar op straat te gooien. Wie dat toch doet, zorgt voor overlast voor zijn buurtgenoten en alle andere Amsterdammers en verdient een boete. We kunnen onze stad alleen schoon en leefbaar houden als we daar met zijn allen ons best voor doen.”

Huisvuil
De grootste toename van het aantal boetes (42%) is toe te wijzen aan de extra aandacht die er in 2018 was voor het naleven van de regels voor huisvuil. Daar werden in 2018 ruim zesduizend boetes voor uitgeschreven. Het gaat dan om het plaatsen van afval naast containers, het buitenzetten van vuilnis buiten de ophaaltijden om of het verkeerd aanbieden van grofvuil.

De andere boetes zijn uitgeschreven voor het verkeerd aanbieden van bedrijfsafval, het gooien van afval op straat, het veroorzaken van zwerfvuil en het aanbieden van huisvuil door iemand van buiten Amsterdam.