AMSTERDAM - Naar aanleiding van de aanhoudende zorgen van bewoners heeft burgemeester Femke Halsema de brandweer verzocht opnieuw een inspectie naar de brandveiligheid uit te voeren, in de flat op de Krelis Louwenstraat in Amsterdam. Hieruit is vandaag gebleken dat het gebouw zowel op bouwkundig als op installatietechnisch gebied, voldoet aan alle brandveiligheidseisen. Omdat de veiligheid van de bewoners de hoogste prioriteit heeft, zal DUWO aanvullende maatregelen treffen om de veiligheid te verhogen. Hierover gaat de brandweer op korte termijn in overleg.


De inspectie vandaag laat zien dat de brandmeldinstallatie (rookmelders, slow whoops) goed functioneerden en de brandscheidingen automatisch dicht gevallen zijn tijdens de brand. Er is een droge blusleiding aanwezig en de liften gaan bij brandmelding automatisch naar begane grond, conform regelgeving.

De brandweer heeft DUWO gevraagd om bewoners te informeren over dat er geen opslag van brandbare materialen (zoals papieren aankondigingen, affiches, rommel en voorwerpen) aanwezig mag zijn in de gangen, vluchtwegen en openbare ruimtes. Inmiddels heeft de woningbouwvereniging de bewoners gevraagd deze leeg te halen en vrij te houden.

Afgelopen vrijdag 20 augustus ontstond er brand op de achtste etage van de flat. Vier mensen raakten gewond, de flat moest worden ontruimd, een aantal woningen raakten onbewoonbaar. Dezelfde dag is door de Amsterdamse driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) de veiligheidssituatie besproken. Hierop is door brandweer, politie, DUWO en Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, een schouw uitgevoerd. Hieruit bleek al dat het pand aan alle brandveiligheidseisen voldoet.

Omdat de politie er sterk rekening mee houdt dat deze brand is aangestoken, er op verschillende andere locaties in de flat ook brand is geprobeerd te stichten en er mogelijk sprake is van een LHBTIQ+-gerelateerd motief, is meteen besloten om zowel in het pand als daarbuiten extra beveiligingsmaatregelen te treffen. Op korte termijn zal er een bewonersbijeenkomst georganiseerd worden waar de brandweer ook voorlichting zal geven.