AMSTERDAM - De FIXbrigade, een organisatie in Amsterdam Oost die mensen gratis helpt met energie besparen, kan dankzij een bijdrage van 1.311.485 euro van de gemeente en de Europese Unie vanaf mei ook in Nieuw-West en in Noord aan de slag. Het aantal teams breidt de komende tijd uit van twee naar zeven. Op dit moment worden de extra benodigde mensen opgeleid tijdens de uitvoering van dit project.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijk Ontwikkeling en Duurzaamheid): "De energietransitie kan alleen succesvol zijn als iedereen hieraan mee kan doen. Energiearmoede is een snel stijgend probleem, zeker met de huidige energieprijzen. De FIXbrigade helpt bewoners met een laag inkomen om hun energierekening binnen de perken te houden en leidt mensen op voor een baan voor de toekomst."

De FIXbrigade van Duurzaamheidscentrum Jungle startte in 2018 met voorlichting over isolatie van woningen en voerde kosteloos energiebesparende maatregelen uit bij mensen met een laag inkomen. Naast het beter isoleren van woningen faciliteerde de FIXbrigade ook een leerwerktraject voor werkzoekenden. De gemeente Amsterdam stelde vanaf maart 2021 budget beschikbaar om het project te steunen. De formule bleek succesvol en wordt daarom nu uitgebreid naar de stadsdelen Noord en Nieuw-West.

De werkzaamheden die 'FIX-ers' uitvoeren zijn kleine energiebesparende maatregelen, zoals het dichten van naden en kieren, het aanbrengen van radiatorfolie en het beter afstellen van de verwarming, die leiden tot grote besparingen op de energierekening. Voor huishoudens in de betrokken stadsdelen die leven van een laag inkomen tot maximaal 140% boven van het minimumloon, zijn de werkzaamheden en het materiaal kosteloos. De maatregelen leveren bewoners een gemiddelde kostenbesparing op van zo'n 600 euro per jaar. De gemiddelde gasbesparing per huishouden is 316 m3.

De gemeente Amsterdam heeft 400.000 euro vrijgemaakt en de Europese Unie draagt 911.485 euro bij. Met dit geld kunnen zes nieuwe medewerkers aan de slag, die ongeveer 120 leerlingen zullen begeleiden. De verwachting is dat zij duizend woningen kunnen aanpakken. Van de 120 leerlingen zal 40% uitstromen naar betaald werk in de energietransitie en 40% doorstromen naar een (vervolg) opleiding. Het project loopt van mei 2022 tot eind 2023.