AMSTERDAM - Vandaag, donderdag 24 januari, is de filosoof Jos Kessels benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Simone Kukenheim reikte de onderscheiding aan hem uit. Kessels heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de toepassing van filosofie in het dagelijks leven, vooral door de introductie van de socratische methode in bedrijven en maatschappelijke instellingen.

De socratische methode helpt mensen om door onderzoek van persoonlijke ervaringen te komen tot een antwoord op belangrijke levensvragen. Jos Kessels heeft deze methode vanaf 1985 in Nederland geïntroduceerd, verder ontwikkeld en in brede kring onder de aandacht gebracht. Het VU Medisch Centrum is één van de instellingen waar de Kessels de socratische methode heeft toegepast. De socratische beroepspraktijk heeft inmiddels vele honderden beoefenaren en is voor talloze bestuurders en managers niet meer weg te denken. Ook zijn er naar schatting een kleine 20 Socratische Cafés waar een groep niet filosofisch geschoolde burgers zich buigt over maatschappelijke vraagstukken.

Kessels heeft een tiental boeken geschreven waarin hij theorie en praktijk van de socratische methode verbindt en verder brengt. Ook heeft zijn baanbrekende onderzoek naar de socratische methode in de jaren 80 en 90 van vorige eeuw veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de filosofie binnen het voortgezet onderwijs. Inmiddels is filosofie een eindexamenvak op zo’n 200 middelbare scholen.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.