AMSTERDAM - Amsterdam krijgt er de komende jaren fietsroutes bij. Want Amsterdammers zijn fietsers, en een fietspad is natuurlijk lekker fietsen.

Aan de fiets OV-ring van Oost naar West over de Sarphatistraat en Marnixstraat wordt al gewerkt. Met de nieuwe fietsroutes is het nog veiliger fietsen en kan het Amsterdamse fietsverkeer zich nog beter spreiden.

Extra nieuwe routes:
  • Er komt een nieuwe fietsroute over de Haarlemmerhouttuinen. De belangrijkste ingrepen zijn het afbreken van brug 95, het verminderen van het aantal rijstroken en een nieuwe fietsersbrug over het Westerkanaal die aansluit op het Westerpark.
  • De fietsroute vanaf het Mr Visserplein, via de Jodenbreestraat en Nieuwmarkt naar het IJ wordt flink verbeterd. Voor deze drukke fietsroute door het centrum wordt een plan gemaakt. De huidige route met zijn vele kruisingen en het smalle fiets kan de dagelijkse stroom fietsers niet goed meer aan. Een deel van de route rijden fiets en autoverkeer samen op de rijbaan. Er wordt onderzocht of het een oplossing is als fietsers en ander verkeer op verschillende momenten gebruik maken van deze route.
  • Fiets- en wandelroute ‘Sportas’. Deze route is bedoeld om Amsterdam, het Amsterdamse Bos en Amstelveen en de sportvoorzieningen met elkaar te verbinden. Zo hoeven fietsers straks niet meer langs de Amstelveense weg te fietsen en kunnen de fietsers uit Amstelveen en ook Aalsmeer sneller en veiliger de stad bereiken.
  • We hebben plannen voor een tweede fiets-OV-ring vanaf de Ceintuurbaan tot en met de Frederik Hendrikstraat. Dat betekent dat over deze hele route het autoverkeer zal afnemen. De komende tijd wordt onderzocht wat het effect hiervan is op de omliggende straten en wijken.
Meerjarenplan Fiets
In de jaarlijkse monitor Fiets leest u meer over de uitvoering van maatregelen uit het Meerjarenplan Fiets (2017-2021). Hier alvast een voorproefje:
  • In afgelopen twee jaar zijn kruispunten verbeterd op onder andere het Alexanderplein en het Nassauplein.
  • Er is gestart met 11 nieuwe fietsverbindingen en de fietsroute Zuidoost-Centrum wordt verbeterd. Daarnaast zijn er vier stallingen geopend: Strawinsky, Beursplein, Ceintuurbaan en 1e Jan van de Heijdenstraat.
  • Om fietsers beter naar de stallingen te verwijzen wordt een dynamisch verwijssysteem neergezet, station Zuid had de primeur.
  • De komende jaren komen er 30 tot 40 duizend extra fietsparkeerplekken bij. En werken we aan campagnes en interventies waarmee we beter gedrag willen stimuleren en meer mensen willen laten fietsen.