AMSTERDAM - Femke Kaulingfreks is benoemd op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze bijzondere leerstoel is door de gemeente Amsterdam ingesteld ten behoeve van de studie van grootstedelijke vraagstukken, in het bijzonder van Amsterdam. Kaulingfreks zal vanuit een sociaal wetenschappelijk perspectief onderzoek doen naar de ontwikkeling van de stad. Zij zal zich vooral richten op relaties binnen sociale groepen in de stad en op de relatie tussen overheid en inwoners.

Politiek filosoof en antropoloog Kaulingfreks volgt planoloog Zef Hemel op, die de functie de afgelopen tien jaar heeft bekleed. Kaulingfreks zal binnen het thema 'individu en gemeenschap' onderzoek doen naar onder meer gemeenschapszin, eigenaarschap, zeggenschap en kansengelijkheid. Met haar onderzoekservaring op het gebied van maatschappelijk en politiek engagement van jongeren kan Kaulingfreks een nieuwe invulling geven aan de leerstoel.

Met de benoeming van Kaulingfreks staat de Wibautleerstoel de komende vijf jaar in het teken van relaties binnen sociale groepen in Amsterdam en de relatie tussen overheid en bewoners. Kaulingfreks wil in de periode dat zij de leerstoel bekleed een instituut oprichten waarin wetenschappers samen met professionals en Amsterdammers werken aan de uitdagingen van de stad. Gezien haar onderzoekservaring op het gebied van maatschappelijke en politieke participatie verwacht de gemeente dat zij kan bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen burger en overheid.

Burgemeester Halsema: "Femke Kaulingfreks is een betrokken onderzoeker die de Amsterdamse samenleving heel goed kent. Ze heeft relevante kennis van de uiteenlopende gemeenschappen die Amsterdam rijk is en haar netwerk zit tot diep in de haarvaten van de stad. Ik zie er naar uit dat ze als bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken de komende jaren een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het maatschappelijk debat en het denken over de toekomst van onze stad."

De geboren Amsterdamse Kaulingfreks (1981) studeerde politieke en sociale filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2013 aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze heeft onder andere geschreven voor De Correspondent en De Volkskrant en publiceerde onder meer 'Uncivil Engagement and Unruly Politics' (2015) en 'Straatpolitiek' (2017). Sinds 2018 is Kaulingfreks verbonden aan InHolland als lector Jeugd en Samenleving. Naast haar werk als lector is ze partner bij de Academische Werkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland en lid van de programmaraad van het Amsterdams Kenniscentrum Ongelijkheid.

Kaulingfreks is de zevende wetenschapper op de leerstoel, die vóór Hemel is bekleed door achtereenvolgens Paul Scheffer, Geert Mak, Jan Terlouw, Annemieke Roobeek en Willem Heinemeijer. Kaulingfreks wordt voor een periode van vijf jaar benoemd.