AMSTERDAM - Amsterdamse horecaondernemers krijgen meer ruimte voor hun terrassen. Burgemeester Femke Halsema heeft de regels voor tijdelijke terrasuitbreiding vandaag vastgesteld. Het stadsbestuur wil welwillend en flexibel omgaan met verzoeken van ondernemers voor een tijdelijke vergroting van hun terras.


Het college houdt binnen de regels rekening met de belangen van bewoners en andere ondernemers. Bij het uitbreiden van bestaande terrassen, of het vergunnen van nieuwe terrassen, moet altijd voldoende voetgangersruimte over blijven. Uitbreiding van terrassen mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de stad, de toegankelijkheid van de openbare ruimte of de volksgezondheid.

Extra ruimte
Verruiming van terrassen kan worden toegestaan op pleinen, stoepen, brugvleugels, dekschuiten, parkeervakken, langs kades, aan de overzijde van de weg en voor de gevel van naastgelegen panden, als de eigenaar toestemming geeft. Om minder afhankelijk te zijn van het weer zijn parasols met terrasverwarming toegestaan. Ook mogen ondernemers uitgiftekasten, uitgiftepunten, mobiele tappunten en ijskasten plaatsen. Gezamenlijke terrasuitbreiding van terrassen bij elkaar in de buurt is mogelijk als er een plan is waar alle omliggende terrasuitbaters of horecaexploitanten mee hebben ingestemd. Gezamenlijke verzoeken worden met voorrang behandeld. Dit om de samenwerking tussen ondernemers onderling te stimuleren.

Voorwaarden: overleg en afstand
In de voorwaarden staat onder meer dat horecaondernemers moeten aantonen dat ze met omwonenden en ondernemers in de buurt hebben overlegd en dat de 1,5 meter afstand leidend is. Er moet een fysieke relatie zijn met het bestaande terras of horecagelegenheid. Ondernemers moeten vanuit het pand waarin het horecabedrijf is gevestigd toezicht kunnen houden op het volledige terras. Nooduitgangen en toegangen tot woningen en bedrijven moeten vrij blijven. Het terras moet na sluiting onklaar gemaakt worden zodat het niet kan worden gebruikt door derden. De ondernemer moet te allen tijde voldoen aan landelijke wetgeving en de regels omschreven in de geldende noodverordening en regelgeving op het gebied van Covid-19 van Rijk, veiligheidsregio en/of gemeente.

Aanvraag en mediation
De stadsdeelbesturen beoordelen de aanvragen en beslissen over de terrasuitbreiding in hun stadsdeel, op basis van de specifieke situatie ter plaatse. Horecaondernemers kunnen online een aanvraag doen voor terrasuitbreiding. Het stadsdeel zal de aanvragen met spoed afhandelen. Er komt een speciale mediationprocedure om eventuele geschillen snel op te lossen. Het mediationteam bestaat uit een medewerker van de Ombudsman Metropool Amsterdam, een bewoner en een ondernemer (uit een andere wijk) die niet betrokken zijn bij de betreffende zaak.

Tijdelijke verruiming tot 31 oktober
De verruiming van de terrasregels is tijdelijk en geldt tot het einde van het terrasseizoen: 31 oktober 2020. Tussentijdse wijziging, aanpassing en intrekking van de tijdelijke vergunning is mogelijk. Als bijvoorbeeld blijkt dat voetgangers toch meer ruimte nodig hebben, kan dat zorgen voor een aanpassing van de regels.