AMSTERDAM - Een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de evidence-based methode High Dosage Tutoring (HDT) , een intensieve vorm van rekenles, waarbij kinderen onder schooltijd extra instructie krijgen, laat zien dat een half schooljaar HDT ruim voldoende is om de (gemiddelde) achterstanden in rekenprestaties te kunnen wegwerken die zijn veroorzaakt door de lockdown in 2020. Ongeveer de helft van de leerlingen scoort al na een halfjaar een half niveau hoger op de Cito rekenen-wiskunde, en 15% een volledig niveau hoger. HDT maakt onderdeel uit van de inzet van het college om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Het doel van HDT is om door intensieve, persoonlijke begeleiding onder schooltijd aan rekenachterstanden en het sociaal-emotionele welbevinden te werken.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs): "Het onderzoek laat zien dat dit programma werkt. Leerlingen gaan vooruit, en dat motiveert en is goed voor hun zelfvertrouwen. We willen deze rekenondersteuning aan veel meer kinderen aanbieden, om zo de kansengelijkheid in de stad te vergroten."

Resultaten
De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019-2020 (loopjaar 1) op vijf basisscholen in Zuidoost. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de implementatie van HDT en ook het onderzoek gewijzigd. Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI) - de uitvoerende organisatie - heeft tijdens en kort na de schoolsluitingen zo goed als mogelijk gezorgd voor een online-programma, uiteraard in afstemming met de scholen.

Al na een half schooljaar (dus zonder de onderbrekingen als gevolg van corona) laten de analyses van de onderzoekers zien dat ongeveer 45% van de leerlingen een half niveau hoger (bijvoorbeeld van vmbo-b naar vmbo-bk) scoort op de Cito rekenen-wiskunde en 15% een volledig niveau hoger (bijvoorbeeld van vmbo-gt naar havoniveau. Binnen de wetenschap wordt dit gezien als een zeer sterk effect. De verwachte effecten van een geheel schooljaar zonder onderbrekingen: ongeveer 40% van de leerlingen scoort een half niveau hoger en 40% scoort een volledig niveau op de Cito rekenen-wiskunde. Zo kan met Bridge HDT een belangrijk deel van de reken-achterstanden van leerlingen in Zuidoost en andere stadsdelen kunnen worden weggewerkt indien HDT op grotere schaal wordt ingezet.

Over High Dosage Tutoring
Het onderzochte programma 'High Dosage Tutoring' wordt sinds september 2019 uitgevoerd op vijf basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Het project draagt de naam 'Bridge HDT-Amsterdam PO'. Tijdens het programma krijgt een deel van de leerlingen in groep 7 een schooljaar lang vijf dagen in de week een lesuur onder schooltijd extra rekenondersteuning op maat, in een vast 'team' van een professioneel getrainde tutor en twee leerlingen. Naast het leveren van de maatwerk-lessen onderhoudt de tutor wekelijks telefonisch contact met ouders/verzorgers.

De resultaten uit het onderzoek en de ervaringen van scholen geven voldoende reden om deze pilot in het zojuist gestarte derde jaar door te zetten. In het derde loopjaar wordt het programma minder intensief (3 in plaats van 5 uur per leerling per week), maar de 1-op-2 setting blijft behouden. Op deze manier worden de kosten per leerling gereduceerd en kan er een groter aantal leerlingen deelnemen.