AMSTERDAM - De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie, politiechef) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei treffen dit jaar in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) extra maatregelen voor een waardig, beheerst en veilig verloop van de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam. Aanleiding daarvoor is de toegenomen maatschappelijke spanning en een grote actiebereidheid tot protest onder de bevolking, onder andere ingegeven door het oorlogsgeweld tussen Israël en Hamas en de verdere spanningen in het Midden-Oosten. De dreigingsanalyse terrorisme van de NCTV is vergelijkbaar met voorgaande jaren, maar de kans op spontane protestacties of verstoringen wordt dit jaar door de NCTV en de politie aanwezig geacht.

Net als tijdens voorgaande jaren stelt de burgemeester een noodverordening in waardoor bewoners die uitzicht hebben op de Dam hun ramen en deuren gesloten houden tijdens de herdenking en niet op hun dakterras of balkon gaan staan. Daarnaast is het dit jaar niet toegestaan vlaggen, borden of geluidsversterkende apparatuur mee te nemen. De politie zal aanwezigen hierop fouilleren voordat zij de Dam betreden. Om de herdenking waardig en ordelijk te laten verlopen worden bovendien minder mensen toegelaten tot het plein. De Dam is nog steeds openbaar toegankelijk, maar de instroom wordt beperkt tot ongeveer 10.000 mensen. In andere jaren stonden er naar schatting 20.000 mensen op de Dam. Door de beperking ontstaat meer bewegingsvrijheid voor de politie, die daardoor sneller kan ingrijpen bij een eventuele verstoring. Meer ruimte voor het publiek betekent ook minder kans op verdrukking bij een incident.

De driehoek en het comité verwachten dat de maatregelen bijdragen aan een waardig, beheerst en veilig verloop van 4 mei, terwijl het openbare karakter van de herdenking in stand blijft. De driehoek merkt daarbij op dat verstoringen juist door deze openbaarheid niet helemaal uit te sluiten zijn en houdt de mogelijkheid open om vooraf meer beperkingen op te leggen mocht daar in aanloop naar de herdenking aanleiding voor zijn. Demonstraties in de buurt van de Dam worden niet toegestaan, als organisatoren zich melden dan worden zij door de burgemeester verwezen naar plekken op gepaste afstand zodat de demonstraties de herdenking niet kunnen verstoren.

Burgemeester Halsema: “De demonstratievrijheid in Nederland is ruim, maar kent grenzen. De Nationale Herdenking op 4 mei is daar een van. Het is van groot belang dat de herdenking respectvol, waardig en beheerst verloopt. Dat moment laat geen ruimte voor spontane acties of verstoringen. Demonstraties en andere protesten worden op een gepaste afstand geplaatst”

Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Wim van de Donk benadrukt het belang van gezamenlijk herdenken op 4 mei: “We herdenken samen in heel Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuidoost-Azië, en de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties nadien, waarbij Nederland betrokken was. We roepen iedereen op om de twee minuten stilte om 20.00 uur te respecteren, en om te herdenken. Thuis, op de Dam, of bij een van de vele honderden herdenkingen die door heel Nederland plaatsvinden.”

Overzicht alle herdenkingen: https://www.4en5mei.nl/herdenken/lokaal-herdenken/herdenkingen-overzicht