AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam neemt extra maatregelen om de toenemende drukte in de binnenstad in goede banen te geleiden en overlast te beperken. De effecten van de recente versoepelingen en minder strenge reisadviezen zien we terug in de stad: volle parken en terrassen, meer drukte in het openbaar vervoer, op de wegen en op het water en meer levendigheid in de straten en op de pleinen. Enerzijds is dat goed nieuws, omdat dit betekent dat ondernemers eindelijk weer klanten ontvangen en omzet maken en culturele instellingen bezoekers weer van hun aanbod kunnen laten genieten. Anderzijds willen we niet terug naar de overlast en massale drukte die we voor de pandemie zagen op de Wallen en in de uitgaansgebieden. Bezoekers die met respect omgaan met Amsterdam en de Amsterdammers zijn altijd welkom geweest, en blijven dat vanzelfsprekend ook. Bezoekers die respectloos omgaan met onze bewoners en ons erfgoed zijn daarentegen niet welkom.

Handhaven op autoslapen en eerder wielklemmen

We merken dat de eerste stroom bezoekers vanuit naburige landen nog veel met de auto naar het centrum komen, rondjes rijden en ’s nachts parkeren op de grachten. Regelmatig komt daarbij het fenomeen ‘autoslapen’ aan de orde, en wordt er niet betaald voor het parkeren. Om overlast te voorkomen zal een zogenaamd ‘slapersteam’ van de gemeentelijke handhavingsdienst controles uitvoeren op nachtelijk autoslapen en daarop beboeten. Omdat er met de meeste buurlanden geen overeenkomst is om de boetes te innen via de reguliere kanalen maken we daarbij gebruik van de zogenaamde ‘parate executie’ waarbij de overtreders via een mobiel pinautomaat meteen kunnen afrekenen. Daarnaast wordt nu onderzocht of we niet betalende (buitenlandse) auto’s eerder kunnen voorzien van een wielklem.

Extra inzet crowd management en handhaving water en vakantieverhuur

Met de toename van de drukte komt er voor handhaving in de binnenstad extra ondersteuning van hosts en extra capaciteit in de weekendnachten. Wij bereiden aanvullende crowd management-maatregelen voor, in te zetten als grote bezoekersaantallen de leefbaarheid in de binnenstad verder onder druk zetten. Daarbij kijken wij bijvoorbeeld naar het afsluiten van straten voor gemotoriseerd verkeer en de tijdelijke extra inzet van hosts en verkeersregelaars. Bij de handhaving op het water staat in de middag en avond de overlastbestrijding centraal, zoals het handhaven op geluidsoverlast en vaarsnelheid. Ook intensiveren we de handhaving op illegale vakantieverhuur.

Verbod lachgas en verbod alcoholbezit
De burgemeester heeft tijdelijk een extra bevoegdheid in de APV om plekken aan te wijzen waar het bezit van lachgas, alcohol en geluidsapparatuur verboden is. Het moet hierbij gaan om locaties waarbij verwacht wordt dat de maatregelen op grote schaal niet zullen worden nageleefd, eventueel in combinatie met aanverwante overlast zoals hanggedrag op kades door groepen. Een aanwijzingsbesluit voor (een deel van) het Wallengebied is in voorbereiding, om in ieder geval lachgasbezit tijdelijk te verbieden.
Verbod alcoholverkoop winkels Vanaf 5 juni 2021 geldt op grond van de tijdelijke wet maatregelen covid-19 op alle dagen van de week een alcoholverkoopverbod vanaf 22 uur. Afgelopen periode was dit nog tot 20 uur. De komende tijd wordt de situatie met betrekking tot alcoholverkoop- en consumptie op de Wallen gemonitord, zodat de burgemeester zodra het nodig is net als vorige zomer een tijdelijk alcoholverkoop verbod in kan stellen.

Campagne
Publieksvoorlichting is een belangrijk instrument in het informeren van bezoekers over gedragsregels en geldende normen, en kan daarnaast ook een rol spelen in het spreiden van bezoekers over de stad. De gemeente heeft in samenwerking met amsterdam&partners een aantal publiekscampagnes voorbereid. Een van deze campagnes, “Stimulering gewenst gedrag”, richt zich op het tegengaan van ongewenst of overlast gevend gedrag. Deze campagne wordt zowel online als fysiek op de Wallen en uitgaanspleinen ingezet.