AMSTERDAM - Amsterdam investeert 7,5 miljoen euro in maatregelen om het openbaar vervoer toegankelijker, beter bereikbaar en betaalbaarder te maken. Bijvoorbeeld door het versneld toegankelijk maken van 0v-haltes voor mensen met een beperking, het aanpassen van de wegen om meer bussen te kunnen laten rijden in wijken waar nu nog weinig ov is en het verbeteren van het aansluiten van fietsgebruik en ov. Op deze manier wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat het ov meegroeit met de groei van de stad en dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer): “Het openbaar vervoer speelt een grote rol in de bereikbaarheid van de stad. Nu al zijn veel mensen afhankelijk van de metro, bus en tram. Maar ook in de toekomst hebben we het openbaar vervoer hard nodig, omdat het steeds drukker wordt in de stad en het ov een heel efficiënte manier is om mensen te vervoeren. Het is nu nog niet voor iedereen goed bereikbaar, vanwege de afstand, de kosten of omdat ze de haltes niet goed kunnen bereiken. Met deze maatregelen wil ik ervoor zorgen dat meer mensen op een prettige manier met het ov kunnen reizen.”

Het geld dat voor de maatregelen wordt uitgetrokken was eerder vrijgemaakt om het openbaar vervoer op peil te houden vanwege de tegenvallende reizigersinkomsten, maar vanwege het personeelstekort kon dit geld daar niet voor worden ingezet. Daarom worden op verzoek van de gemeenteraad maatregelen genomen waarmee het ov op korte termijn structureel kan worden verbeterd. Er worden vooral maatregelen genomen in Noord, Nieuw-West en Zuidoost en naar verwachting komt er door bijdragen van het Rijk en de Vervoerregio nog eens 7,5 miljoen euro bij.

Nabijheid en toegankelijkheid (2,5 mln euro)


Nabijheid van haltes is een belangrijke voorwaarde voor meer gebruik van het openbaar vervoer. Er zijn nu buurten zoals De Eendracht, Cruquiuseiland en de Rijnbuurt, waar de afstand tot de haltes te groot is. In deze buurten worden de wegen aangepast, zodat bussen ze gemakkelijker kunnen bereiken. Ook worden er de komende tijd extra haltes toegankelijk gemaakt en er wordt meer geld vrijgemaakt voor het ondersteunen van vrijwilligersvervoer.

OV-maatregelen in nieuwe buurten (1,55 mln euro)

In nieuwbouwgebieden zijn maatregelen nodig omdat het aantal reizigers toeneemt. In Zuidoost wordt de openbare ruimte rondom een aantal metrostations verbeterd, in Nieuw-West komt er meer ruimte voor fietsparkeren bij metrostations en wordt een ov-initiatief naar Riekerpolder eenmalig ondersteund, in Zuid wordt de trambaan op de De Boelelaan geschikt gemaakt voor bussen en bij de Sluisbuurt wordt een tramhalte verbreed om plek te bieden aan het toenemende aantal reizigers.

Betaalbaarheid (550.000 euro)


Het gebruik van het OV om een bezoek te brengen aan culturele instellingen wordt gestimuleerd. Zo biedt de app Gappie van GVB de mogelijkheid om tickets voor zowel cultuur als ov te kopen, en wordt aan mensen met een stadspas een gratis kaartje aangeboden om naar een culturele activiteit te reizen. Daarnaast is er met een extra bijdrage voor gezorgd dat de actie ‘gratis ov voor kinderen’ dit jaar tot en met de kerstvakantie doorloopt.

Versterken combinatie fiets-ov (2,6 mln euro)

Veel mensen maken al gebruik van de combinatie fiets en openbaar vervoer in de reis van deur-tot-deur. Met extra investeringen moet dat nog gemakkelijker worden in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Daarom worden in deze drie stadsdelen meer fietsparkeerplekken aangelegd bij ov-haltes. Daarnaast wordt ook extra geld beschikbaar gesteld voor fietslessen en fietsen om meer mensen aan het fietsen te krijgen.

Verkennen kansen weekend nachtmetro (250.000 euro)

Het is een lang gekoesterde wens van veel Amsterdammers en het stadsbestuur om in het weekend metro’s langer door te laten rijden. Dat is op dit moment lastig vanwege het personeelstekort en omdat het onderhoud aan het metronetwerk vaak in de nacht plaatsvindt. Samen met GVB en de Vervoerregio wordt onderzocht of er toch een mogelijkheid is om het nachtnet uit te breiden in het weekend en als dat kan, kan er met dit geld een pilot worden uitgevoerd.