AMSTERDAM - Op 28 november wordt een extra bewonersavond georganiseerd over het buurtinitiatief Waterhart IJhaven. De bijeenkomst vindt plaats in Muziekgebouw aan ’t IJ, Piet Heinkade 1, Amsterdam, aanvang 20.00 uur. Deze extra bijeenkomst is bestemd voor de circa veertig bewoners voor wie geen plek meer was in de bomvolle zaal van het Lloyd Hotel op de eerste bewonersavond op 30 oktober.

Initiatiefnemers van Waterhart IJhaven gaan in gesprek met bewoners over mogelijkheden om van de omgeving van winkelcentrum Brazilië aan de Oostelijke Handelskade en Veemkade/IJhaven een prettig verblijfsgebied te maken.

De bestuurscommissie Amsterdam Oost ondersteunt het initiatief Waterhart IJhaven, dat goed aansluit bij de gemeentelijke Watervisie Amsterdam 2040. Ook bewoners hebben in het verleden aangegeven dat een verbetering van de openbare ruimte wenselijk is.

Wensen en ideeën

Tijdens vier buurtevenementen tussen mei en september 2017 heeft de initiatiefgroep geluisterd naar de wensen en ideeën van bewoners. De meest genoemde verbeteringen zijn:

  • meer variatie in het winkelaanbod
  • speelruimte voor kinderen
  • bankjes op de kade en de pleinen
  • het mooier maken van de achterkant van het winkelcentrum langs de Veemkade
  • de verbinding met het water van de IJhaven

Bewoners benadrukken dat de openheid van het water behouden moet blijven. Ze hebben ook hun zorgen uitgesproken over overlast door activiteiten op het water.

De initiatiefnemers willen de opgehaalde ideeën delen met de bewoners van het Oostelijk Havengebied tijdens de bijeenkomst in het Lloyd Hotel om samen verder te werken aan concrete plannen.

Contact en meer informatie

Contactpersoon namens de initiatiefgroep is Rob van Zanten, e-mail waterhartijhaven@gmail.com

Meer informatie is vinden op de website van het buurtinitiatief.