AMSTERDAM - De besluitvorming over de principenota Sixhaven e.o.* is gewijzigd.

Het College van B&W besluit wordt niet genomen op dinsdag 20 februari aanstaande, maar op dinsdag 6 maart. Het collegebesluit is twee weken uitgesteld, zodat er een extra bewonersavond kan plaatsvinden. Wethouder Eric van der Burg (ruimtelijke ordening) zal hierbij ook aanwezig zijn om met bewoners in gesprek te gaan over hun zorgen en ideeën. Deze neemt hij mee naar het college voor het besluit over de principenota. De datum van de bewonersavond is donderdag 22 februari 2018 vanaf 20.00 uur. Zodra wij hier meer over weten, kunt u dit lezen op deze pagina. Bewoners ontvangen een uitnodigingbrief in de brievenbus.

Ter informatie: de principenota Sixhaven e.o. wordt niet inhoudelijk behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening op woensdag 7 februari aanstaande, maar op woensdag 7 maart.

*de principenota behandelt de gebieden Tolhuistuin, Laanwegkwartier, Sixhaven en IJplein-West.