AMSTERDAM - Het college van B en W heeft besloten de stimuleringsbeurzen voor startende en herintredende leraren per 1 juni beschikbaar te stellen. Hiermee wil de gemeente de overstap naar een carrière in het Amsterdamse onderwijs nog makkelijker en aantrekkelijker maken. De beurzen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Amsterdam zet stevig in om het lerarentekort aan te pakken. Het beschikbaar stellen van beurzen is een extra investering die de stad doet om de financiële drempels voor (her)intreding in het onderwijs weg te nemen en meer leraren aan te trekken. Maatregelen die het college al eerder heeft genomen zijn het vergoeden van reiskosten, herverdelen van parkeerplekken voor scholen en beschikbaar stellen van 100 woningen voor startende leraren. Voor de nieuwe beurzen is nu 1,5 miljoen euro uitgetrokken.

Wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs): “We werken er heel hard aan om voldoende leraren voor de klas te hebben. Het blijkt dat de kosten voor scholing, of het verschil in salaris, vaak nog een hindernis zijn voor mensen die het onderwijs overwegen, en op deze manier draagt Amsterdam haar steentje bij om die mensen over de streep te trekken”.

Beurzen voor studenten, herintreders en zij-instromers
Voor aanstaande leraren zijn er vier verschillende regelingen, waarbij een aantal ook onderling te combineren is. De regelingen gelden in ieder geval voor 2018 en 2019 en zijn:

  • Collegegeldbeurs: om studenten die tijdens hun studie al kiezen voor het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor de gemaakte studiekosten tot maximaal €12.000;
  • Terugkeerbeurs: om bevoegden die terugkeren naar het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor kosten en/of inkomstenderving tot maximaal €5.000;
  • Studieverlofbeurs: om zij-instromers die instappen in het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor studiekosten en/of inkomstenderving tot maximaal €5.000;
  • Aanvullende zij-instroombeurs: om scholen tegemoet te komen in de kosten voor het begeleiden van zij-instromers waar de landelijke zij-instroombeurs niet dekkend is tot maximaal €8.500 per zij-instromer. Hierover neemt de gemeenteraad in juni 2018 een besluit.

De beurzen kunnen vanaf 1 juni 2018 aangevraagd worden en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 (met uitzondering van de Collegegeldbeurs). Voor de toewijzing geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Meer informatie volgt via www.amsterdam.nl/leraarworden.