AMSTERDAM - Aan de Transformatorweg 6 komt een Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie (ebtl). De ebtl is een nieuwe vorm van opvang.

Wat is ebtl?

In een ebtl kunnen overlastgevende asielzoekers maximaal drie maanden worden opgevangen. Een besluit tot overplaatsing van een regulier asielzoekerscentrum (azc) naar een ebtl kan plaatsvinden na bijvoorbeeld pesterijen, vernielingen, agressie of het meerdere malen overtreden van de huisregels etc. in of rondom een azc.

In een ebtl kunnen alleen asielzoekers terecht die daadwerkelijk een kans maken op een verblijfsstatus. Er worden geen asielzoekers opgevangen uit veilige landen wiens asielaanvraag snel kan worden afgewezen. Deze groep wordt zo spoedig mogelijk het land uitgezet en worden daarom niet overgeplaatst naar een ebtl.

Op de Transformatorweg 6 is plek voor maximaal 50 personen. De ebtl wordt voor de duur van twee jaar ingericht en naar verwachting in september/ oktober 2017 in gebruik genomen.

Waarom een ebtl in Amsterdam?

Het college vindt het belangrijk dat de veiligheid in een azc voor zowel de bewoners als de medewerkers door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) goed kan worden geborgd. Een ebtl helpt hierbij. Het geeft het COA de mogelijkheid om overlastgevende asielzoekers op een andere locatie te plaatsen met een strenger regime. Het tijdelijk overplaatsen naar een ebtl is een strafmaatregel en is bedoeld om een duidelijk signaal af te geven dat het getoonde gedrag niet wordt getolereerd.

Sobere opvang en verplicht dagprogramma

Het COA gaat in Nederland twee of drie ebtl locaties openen voor tijdelijke opvang van asielzoekers die binnen het asielzoekerscentrum of daaromheen overlast veroorzaken. De asielzoekers krijgen een streng en sober regime met een verplicht dagprogramma gericht op gedragsaanpassing. De inrichting van de opvang is erop gericht bewoners bezig te houden, maar ze kunnen de locatie verlaten. Wel moeten ze zich aan de strenge huisregels houden.

Het college besteedt met deze bijzondere opvanglocatie extra aandacht aan veiligheid en toezicht rond de locatie, in samenwerking met de politie en het COA. Er is extra aandacht voor voorzieningen in de omgeving, zoals de naastgelegen voetbalclub.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de ebtl locatie? U kunt contact opnemen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers via 088 715 7000 of publieksvoorlichting@coa.nl. U kunt ook contact opnemen met mevrouw Huikeshoven, projectleider veiligheid stadsdeel West, m.huikeshoven@amsterdam.nl.