AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat de komende maanden samen met innovatiebureau IZI Solutions, stichting Museum zonder Muren en het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) aan de slag met de verkenning naar een nationale museale voorziening over het trans-Atlantisch slavernijverleden. Hiervoor zijn een aantal externe deskundigen aangetrokken met brede en diverse expertise op gebied van onder meer het slavernijverleden, geschiedenis, inclusie en cultuur. Het doel van deze verkenning is het opleveren van een inhoudelijk en fysiek programma van eisen voor een museale voorziening.


John Leerdam is lid van de stuurgroep die de verkenning aanstuurt en waarin ook de gemeente en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zitting hebben. Hij vertegenwoordigt het netwerk en de partners die betrokken zijn bij de verkenning. Leerdam is oud-voorzitter Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) en vervult verschillende culturele functies waaronder artistiek- en projectleider Black Achievement Month en directeur van Stichting Julius Leeft!

Freek Ossel is voorzitter (voordracht NiNsee, gedragen door IZI Solutions en Museum zonder Muren) van de regiegroep die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de inhoudelijke opgave. Eerder vervulde Ossel diverse bestuurlijke en culturele functies, waaronder wethouder diversiteit bij de gemeente Amsterdam en bestuurder bij Frascati en Toneelgroep Amsterdam. Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis, is aangetrokken als museaal adviseur van de regiegroep. Alex Van Stipriaan, hoogleraar Caraïbische geschiedenis en cultuur aan de Erasmus Universiteit, vervult de rol van eindredacteur.

Een klankbordgroep is daarnaast beschikbaar voor feedback en advies. De klankbordgroep bestaat uit: Joyce Overdijk-Francis (brede expertise slavernij), Rubina Boasman (specialist inclusie en diversiteit), Jennifer Tosch (historicus/Black Heritage tours), Roy Groenberg Kaikusi (Stichting Eer en Herstel), Richardo Tuinfort (cultureel ondernemer), Stijn Schoonderwoerd (directeur Museum Wereldculturen) en Pepijn Brandon (VU/IISG).

Rutger Groot Wassink, wethouder Diversiteit: “Steeds meer mensen zijn zich bewust van de omvang en gevolgen van ons slavernijverleden en de manier waarop de erfenis daarvan nog steeds doorwerkt in de huidige samenleving. Erkenning, begrip en verbinding beginnen bij kennis van de feiten. Deze pijnlijke kant van onze geschiedenis moet daarom een duidelijke plaats krijgen in het collectieve geheugen. Deze verkenning is een belangrijke stap in de richting van een nationale museale voorziening. Ik heb alle vertrouwen in de kennis en kunde van de mensen die bij de verkenning betrokken zijn en kijk uit naar hun bevindingen.”

Met de museale voorziening wil de gemeente Amsterdam het historisch bewustzijn en kennis bij een breed publiek, en zowel nationaal als internationaal, vergroten, en de koppeling leggen met het heden. Uitgangspunt is een voorziening die een aanvulling vormt op en in verbinding staat met de bestaande museale en culturele voorzieningen die zich met het trans-Atlantisch slavernijverleden bezighouden.

Voor meer informatie over de verkenning, zie: www.amsterdam.nl/verkenningslavernijmuseum