AMSTERDAM - Amsterdam wil meer deelvervoer in de stad. Want samen een auto, fiets, bakfiets of scooter delen, is handig en scheelt ruimte op straat. Daarom willen we het mogelijk maken dat aanbieders meer voertuigen op straat kunnen plaatsen, verspreid over de hele stad. Zo kunnen buurtbewoners ze nog gemakkelijker lenen.

U kunt de plannen voor deelvervoer in de stad lezen in de Nota Deelvervoer 2023. Van 29 maart tot en met 23 mei 2023 kunt u uw mening geven over de nota.

Proef

De afgelopen jaren hebben we als proef op een aantal plekken in de stad (elektrische) deelfietsen, deelbakfietsen en deelscooters aangeboden. Zo konden we zien of ze goed gebruikt worden, wat goed werkt en wat beter kan. Dat heeft veel informatie en nieuwe inzichten opgeleverd. Zo is gebleken dat bewoners graag gebruikmaken van deelvervoer. Maar ook dat bijvoorbeeld deelscooters voor parkeeroverlast kunnen zorgen. Deelauto’s hebben we al langer in de stad en daarvoor bestaat sinds 2020 de stadsbrede autodeelvergunning.

Lessen

De lessen die we hebben geleerd, nemen we mee in het nieuwe beleid. Zo pakken we bijvoorbeeld samen met de aanbieders parkeerhinder van deelscooters aan en experimenteren we met parkeervakken voor scooters bij het Rembrandtplein en Westerdok.

Wat er verandert

  • Deelfietsen: We willen de proef verlengen. Dan kunnen we nog beter kiezen hoe we ze willen gebruiken en hoeveel deelfietsen we in de stad willen.
  • Deelbakfietsen: We willen de proef omzetten naar vast beleid. We willen van 110 deelbakfietsen in de Rivierenbuurt en Oost groeien naar 750 deelbakfietsen verspreid over de hele stad. En eventueel groeien we daarna door naar 1.000 en vervolgens 1.250 deelbakfietsen.
  • Deelscooters: We willen de proef omzetten naar vast beleid. Daarbij zetten we in op de groei van 770 naar 1.200 in totaal, en maximaal 600 per aanbieder. Na 2 jaar willen we eventueel doorgroeien tot 1.500 deelscooters verspreid over de stad.
  • Deelauto's: De deelauto’s zijn al onderdeel van bestaand beleid en we zien al dat deelauto’s steeds ‘gewoner’ worden. We willen meer deelauto’s in de stad. Hiervoor breiden we de stadsbrede autodeelvergunning uit, van 2.500 deelauto's in totaal en 500 per aanbieder, naar maximaal 3.000 in totaal en 600 per aanbieder.

Meer ruimte en schonere lucht

Amsterdam wil meer deelauto's, deelscooters en deel(bak)fietsen, en juist minder privéauto’s. Dat levert ruimte op straat op en draagt bij aan schone lucht. De (elektrische) deelfiets, deelbakfiets en deelscooter zijn uitstootvrij. Op dit moment is de helft van de deelauto’s uitstootvrij. We willen dat alle deelauto’s uitstootvrij zijn in 2025. Daar werken we stap voor stap naartoe.

Hier kunt u de Nota Deelvervoer 2023 inzien

Van 29 maart tot en met 23 mei 2023 kunt u de Nota Deelvervoer inzien en reageren:

  • Digitaal op amsterdam.nl/deelvervoer. U kunt online een reactie achterlaten.
  • Bij de afsprakenbalie van het Stadsloket, Amstel 1 in Amsterdam. De openingstijden zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur.
  • Schriftelijk onder vermelding van Zienswijze Nota Deelvervoer 2023 naar Gemeente Amsterdam, Programma Deelmobiliteit, Amstel 1, 1011 PN in Amsterdam.