AMSTERDAM - Augustus vorig jaar zijn voor alle terreinen in Amsterdam waar regelmatig evenementen plaatsvinden zogenaamde locatieprofielen opgesteld. Zo ook voor het Erasmuspark en het Bos en Lommerplantsoen.
Locatieprofielen worden gemaakt voor locaties waar regelmatig evenementen zijn en locaties waar natuur-, milieu- en/of andere omgevingsaspecten een rol spelen.

Wij vinden het belangrijk om jaarlijks met bezoekers, organisatoren van evenementen en bewoners en bedrijven woonachting rond deze locaties te evalueren hoe het afgelopen evenementenjaar is verlopen. U bent dan ook van harte welkom.

 • Bos en Lommerplantsoen
  Datum: donderdag 19 oktober 2017
  Tijd: 19.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 18:45 uur)
  Locatie: Wilde Westen, Bos en Lommerplantsoen 1
 • Erasmuspark
  Datum: donderdag 19 oktober 2017
  Tijd: 20.15-21.15 uur (inloop tussen 20.00-20.15 uur)
  Locatie: Wilde Westen, Bos en Lommerplantsoen

Vragen?
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Chantal Buitenhuis, gebiedsmakelaar van de Robert Scott- en Erasmusparkbuurt, via telefoonnummer o6 8363 2404 of e-mail c.buitenhuis@amsterdam.nl