AMSTERDAM - Het is alweer even geleden maar van 23 juli tot en met 7 augustus 2016 was Amsterdam organisator van de EuroPride. Bovenop de jaarlijkse Amsterdam Gay Pride vonden er extra activiteiten plaats in de stad. We kijken terug op een geslaagde EuroPride.

Amsterdam heeft drie weken lang in het teken gestaan van sociale acceptatie van LHBTI’s en aan de wereld laten zien dat je in Amsterdam kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt.

Evaluatie evenement

De evaluatie van de EuroPride is op 10 januari 2017 door het college vastgesteld. Het evenement is goed verlopen; ondanks de drukte in de stad en de verhoogde dreiging waren er geen incidenten. De belangrijkste aandachtspunten in de evaluatie zijn (geluids)overlast, handhaving en klachtenregistratie. Bewoners zijn actief betrokken bij de voorbereidingen en de evaluatie.

Wat is de EuroPride?

Met de EuroPride wordt aandacht gevraagd voor de rechten van LHBTI’s, specifiek op het thema van sociale acceptatie van LHBTI’s. Er is bijzondere aandacht voor de diversiteit binnen de LHBTI gemeenschap en voor kwetsbare groepen, waaronder transgender personen, asielzoekers en vluchtelingen, bi-culturele personen, roze ouderen, lesbische vrouwen en mensen met een intersekse conditie.

Amsterdam Gay Pride 2017

Dit jaar is er weer een reguliere editie van de Amsterdam Gay Pride. Deze vindt plaats van 29 juli tot en met 6 augustus. Op 5 augustus is de bekende botenparade.