AMSTERDAM - Europese steden* maken zich zorgen over de recente conclusie over Airbnb van de advocaatgeneraal (AG) van het Hof van Justitie van de EU. De AG is van mening dat verhuurplatforms zoals Airbnb slechts een informatieve dienst verlenen aan de burger en daarom nauwelijks verantwoordelijkheid hoeven te nemen dat de regels voor vakantieverhuur via platforms worden nageleefd.

Conclusie met verstrekkende gevolgen
De steden vrezen dat de grootschalige toeristische verhuur van woningen verder zal toenemen als de platforms geen verantwoordelijkheid nemen voor het naleven van de regels. Nog meer vakantieverhuur in de steden is schadelijk voor de kwetsbare woningmarkt en zal de leefbaarheid nog meer aantasten. De steden willen een vuist maken tegen de toenemende overlast van vakantieverhuur en ze vragen daarom aandacht van de Europese Commissie.

Noodzaak van Europese wetgeving vakantieverhuurplatforms
De steden erkennen dat toerisme voor veel mensen een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid is en zijn dan ook niet tegen deze vorm van verhuur. Maar toeristische verhuur in woningen kan alleen op verantwoorde wijze plaatsvinden als daarvoor de noodzakelijke regels worden gesteld. Zo moeten de steden samenwerken met eigen nationale regeringen, maar ze hebben ook Europa nodig. De huidige Europese wetgeving dreigt steden de instrumenten uit handen te nemen die ze nodig hebben om op te treden tegen wereldwijd opererende verhuurplatformen. Als inwoners zich niet meer beschermd voelen, ondermijnt dit het vertrouwen in de Europese politiek. Daarom is het de hoogste tijd dat er nieuwe regels komen, die de woningmarkt beschermen en de kwaliteit van het leven in de steden waarborgen, en daardoor een evenwichtige groei van toerisme mogelijk maken.

* Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Bordeaux, Brussel, Krakow, München, Parijs, Valencia, Wenen