AMSTERDAM - In Middenmeer-Noord is groot onderhoud nodig. De bestrating, riolering en het gasnet moeten vernieuwd worden. Om de buurt klimaatbestendig te maken zijn aanpassingen nodig om het regenwater tegen te houden bij grote buien en om meer regenwater op te slaan. In het Galileïplantsoen is hier ruimte voor gevonden.

Herinrichting Galileïplantsoen

De gemeente Amsterdam onderzoekt nu of deze aanpassingen aanleiding kunnen zijn voor een bredere herinrichting van het plantsoen. Want als er toch al gewerkt wordt, waarom dan niet net even meer doen om het plantsoen een oppepper te geven en de bruikbaarheid te verhogen? Dit sluit ook goed aan bij de Agenda Groen van de gemeente. Want groen in de buurt heeft een belangrijke functie als ontmoetingsplek en zorgt ervoor dat mensen meer bewegen.

Enquête

Bewoners weten goed wat er in de buurt nodig is, daarom willen we graag weten wat uw wensen zijn voor het plantsoen. Wij nodigen u van harte uit om deze enquête in te vullen. Dit kan tot uiterlijk 14 mei 2017.


Klik hier voor meer informatie