AMSTERDAM - Herinnert u zich de 'Enjoy & Respect' campagne nog? In het leven geroepen om wangedrag in Amsterdam aan te pakken. Uit onderzoek blijkt: de campagne heeft een positief effect. Veel meer mensen uit de doelgroep zijn zich er, na het zien van de campagne, van bewust dat overlast door asociaal gedrag echt niet kan.

De meeste problemen in Amsterdam worden veroorzaakt door mannen tussen de 18 en 34 jaar uit Nederland en Engeland. Met de campagne Enjoy & Respect willen we deze groep mannen duidelijk maken dat we overlast door wildplassen, afval, dronkenschap en lawaai niet accepteren. En dat dit consequenties heeft.

Bewustwording
Maar heeft zo'n campagne nou eigenlijk effect? Ja, zegt 45 procent van de Engelse respondenten in recent uitgevoerd onderzoek. Zij zijn zich er nu veel meer van bewust dat overlast door wangedrag echt niet kan. Hetzelfde zegt 24 procent van de Nederlandse doelgroep. Ruim 20 procent van de Engelsen verklaart zelfs vóór de campagne nooit te hebben nagedacht over het onderwerp. Ditzelfde geldt voor 16 procent van de Nederlanders.

Goed begin
En de campagne blijkt op te vallen. 41 procent van de Nederlandse respondenten en 52 procent van de Engelse respondenten herkent hem. Veel mannen herkennen de campagne dus, en staan stil bij de gevolgen van hun gedrag. Dat is een duidelijke stap in de goede richting. Natuurlijk zijn er ook andere maatregelen nodig om te zorgen dat mensen zich écht anders gaan gedragen.

Samen werken aan aanpak van overlast
Enjoy & Respect is een initiatief van amsterdam&partners en wordt mede gefinancierd door de gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven. De gemeente, handhaving en politie zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van het idee, de uitvoering en opvolging. Half april gaat de campagne weer van start.