AMSTERDAM - Discriminatie komt nog steeds vaak voor op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Een op de vijf Amsterdammers (21 procent) die wordt afgewezen voor een baan, denkt dat dit met discriminatie te maken heeft. Het gaat dan meestal om discriminatie op grond van leeftijd of migratieachtergrond. Daarnaast voelt 14 procent van de werkende Amsterdammers zich gediscrimineerd op de werkvloer, bijvoorbeeld door kwetsende grappen van collega’s. Dit blijkt uit onderzoekscijfers van de gemeente over de periode juli 2019 tot juni 2020.

Rutger Groot Wassink, wethouder sociale zaken en anti-discriminatie: “Dit is zorgwekkend. Amsterdam is een diverse stad die staat voor verbondenheid en het respecteren van verschillen. Maar deze cijfers en de toename van meldingen bij het Meldpunt Discriminatie laten zien dat discriminatie en uitsluiting nog aan de orde van de dag zijn, ook in Amsterdam. Dat is onacceptabel. We hebben de afgelopen twee jaar al een flink aantal maatregelen genomen, tegen arbeidsmarktdiscriminatie en vóór diversiteit en inclusie. Maar er is meer nodig, zoveel is duidelijk. Ik ga hierover de komende maanden in gesprek met werkgevers, werknemers en met de Rijksoverheid.”

De Amsterdamse cijfers liggen hoger dan de landelijke cijfers. Waar de landelijke cijfers over discriminatie van sollicitanten een positieve trend lijken te vertonen, zijn de Amsterdamse cijfers niet afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Op de werkvloer ervaren uitzendkrachten het vaakst discriminatie. Werkende Amsterdammers die zich gediscrimineerd voelen op de werkvloer zijn minder vaak tevreden met hun werk, voelen zich minder vaak gezond en zijn minder vaak gelukkig dan anderen.

De gemeente onderhoudt nauw contact met de Inspectie SZW over de situatie op de Amsterdamse arbeidsmarkt en de bestrijding van discriminatie. De gemeente heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan en verschillende maatregelen genomen. In het voorjaar van 2020 is het platform ‘Amsterdam Divers en Inclusief’ (ADI) opgericht, dat ondernemers uit het MKB goede voorbeelden en handvatten biedt. De gemeente kijkt uiteraard ook kritisch naar de eigen organisatie en heeft haar plannen voor meer diversiteit en inclusie eind juni bekend gemaakt. Ook werkt de gemeente samen met haar deelnemingen om ook bij deze organisaties diversiteit en inclusie te bevorderen en legt de gemeente haar inkoopketen en leveranciers onder de loep.