AMSTERDAM - Vanaf 1 april wordt het voor Amsterdammers eenvoudiger om financiering te ontvangen voor het opzetten van een maatschappelijk initiatief. Een Integraal Maatschappelijke initiatief is een groter plan dat bijdraagt aan meerdere maatschappelijke doelen tegelijk. De aanvraag wordt voortaan vanuit een punt geregeld, wat voor meer gemak en grotere impact van initiatieven moet zorgen. De gemeente stelt structureel 1,6 miljoen euro ter beschikking voor deze maatschappelijke initiatieven.

Rutger Groot Wassink (Wethouder Sociale Zaken en Democratisering): “Het afgelopen jaar heeft ons laten zien dat directe steun vaak bij je buurman begint. Een initiatief van iemand uit de straat of de hulp van directe buren brengt mensen niet alleen verder, maar ook dichter bij elkaar. Deze vorm van hulp moet daarom toegankelijk zijn en snel en eenvoudig geregeld worden. Ik ben daarom blij dat we Amsterdammers vanuit een centraal punt verder kunnen helpen”.

BOB Helpt!
Een bestaand voorbeeld van een maatschappelijk initiatief is BOB Helpt! De naam staat voor Beheerbedrijf OostenBurg en is een initiatief van vier buurtgenoten op de Oostelijke eilanden. Jongeren en werkloze buurtbewoners krijgen via deze sociale onderneming kansen op werk en opleidingen en voeren bijvoorbeeld onderhoudsdiensten uit aan woningen, bedrijfspanden en de openbare ruimte in de buurt. BOB Helpt! brengt buurtbewoners en ondernemers op de Oostelijke eilanden met elkaar in contact en draagt zo bij aan de sociale verhoudingen en een sociale en veilige werk- en woonomgeving.

Transparantie en simpele regels
De regeling maakt het voor initiatiefnemers eenvoudiger om een subsidie aan te vragen en geeft daarmee opvolging aan een deel van de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ‘Subsidies Maatschappelijke en bewonersinitiatieven’ (2018). De uitvoering wordt verzorgd door het Bureau Integrale Maatschappelijke Initiatieven. Een externe commissie gaat op basis van de regeling advies uitbrengen aan het college over de initiatieven en hun maatschappelijke impact.

Meer informatie:
Meer informatie over de Subsidie Maatschappelijke Initiatieven en BOB Helpt! kunt u terugvinden via de website van de gemeente Amsterdam.