AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam maakt begraven voor onbepaalde tijd mogelijk op de gemeentelijke begraafplaatsen De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder. Dat heeft het college van B en W besloten. In Amsterdam is er in diverse (geloofs)gemeenschappen behoefte aan 'eeuwige grafrust'. Door de coronacrisis is de vraag groter geworden, omdat bewoners hun dierbaren niet konden repatriëren en begraven in hun geboorteland. Begraven voor onbepaalde tijd betekent dat het graf, ook als er geen nabestaanden meer zijn, niet wordt geruimd zolang de begraafplaats bestaat.

Wethouder Marieke van Doorninck: "Uit gesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd met diverse religieuze en niet-religieuze gemeenschappen is gebleken dat er veel pijn en verdriet is omdat men zijn of haar dierbaren niet altijd op de gewenste manier kan begraven. Daarom heeft de gemeente besloten het huidige aanbod op gemeentelijke begraafplaatsen aan te passen, zodat het voldoet aan de uiteenlopende wensen van deze tijd."

Onbepaalde tijd
Op dit moment kunnen mensen op De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder kiezen voor een graf voor 10 tot maximaal 50 jaar. De grafrechten van zo'n particulier graf kunnen steeds worden verlengd. Voor deze begraafplaatsen komt daar nu de keuze 'voor onbepaalde tijd' bij. Deze mogelijkheid geldt ook voor al bestaande graven.

Tarieven
Het tarief voor een graf voor onbepaalde tijd is gebaseerd op de tarieven die momenteel gelden voor een graf voor bepaalde tijd. Zo betaalt iedereen naar verhouding dezelfde kosten. Afhankelijk van de ligging en de grootte van het graf zijn de kosten ongeveer 13.000 euro. De inkomsten komen ten goede aan het onderhoud en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Verordening aanpassen
Om begraven voor onbepaalde tijd mogelijk te maken op gemeentelijke begraafplaatsen, moeten artikel 8 van de Beheersverordening en de tarieven in de Heffingsverordening aangepast worden. Op 26 mei 2021 zal de gemeenteraad hierover besluiten.