AMSTERDAM - Het college van B en W heeft een eerste visie op festivals en evenementen in de stad. Onder de noemer Amsterdam bruisende stad wordt er onder andere ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid van het culturele aanbod, representatie van diverse achtergronden, spreiding van evenementen en verhalen en het creëren van ruimte voor nieuwe evenementconcepten. Gratis en kleinere evenementen krijgen ook meer aandacht, vanwege hun laagdrempeligheid voor een breed publiek.

Wethouder Touria Meliani (Evenementen): “Het afgelopen jaar hebben we veel gesproken met bewoners en organisatoren van evenementen. Dat waren bijzondere en soms urgente gesprekken over hoe we nu en in de toekomst met festivals en evenementen willen omgaan. De meeste Amsterdammers zijn blij met het aanbod van festivals en evenementen, maar sommigen ervaren ook overlast. We zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor een gevarieerd aanbod dat goed verspreid is over de stad en veel verschillende mensen aanspreekt. Festivals spelen ook een belangrijke rol in de Amsterdamse creatieve sector en trekken talent aan. Een bruisende stad als Amsterdam verdient een visie op evenementen die bij deze tijd past.”

De waarde van festivals en evenementen

Amsterdam biedt een breed scala aan festivals en evenementen die bijdragen aan het culturele aanbod en de leefbaarheid van de stad. Deze evenementen bevorderen de verbinding tussen personen en groepen, en ze dragen bij aan de culturele identiteit van de stad. Jaarlijks trekken de tientallen grote en honderden kleinere evenementen honderdduizenden bezoekers.

Uitdagingen

Ondanks de vele voordelen staan kleinere en middelgrote evenementen onder druk door stijgende kosten en hoge eisen op het gebied van veiligheid, mobiliteit en geluid. Ook ervaren sommige bewoners overlast van evenementen. Daarnaast hebben organisatoren van kleine en gratis evenementen vaak niet de middelen om te investeren in duurzaamheid en veiligheid.

Toekomstbeeld

De nieuwe visie richt zich op een divers aanbod van evenementen dat aansluit bij de diversiteit van Amsterdam. Evenementen moeten bijdragen aan de buurt of stad, en toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een kleine beurs. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het aanstellen van een onafhankelijke adviescommissie om het college van B en W te adviseren over de invulling van de evenementenkalender. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid van een centraal evenementen-coördinatieteam en een gemeentelijk fonds voor nachtcultuur en broedplaatsen.

Het vervolg

Na de zomer wordt gestart met de verdere uitwerking van de uitgangspunten uit de visie in beleid. Het aanpassen van de locatieprofielen is daar een belangrijk onderdeel van
. Daarnaast is er een nieuwe subsidieregeling nodig die meer stuurt op vernieuwing en verbreding van het aanbod. Ook wordt gekeken of het mogelijk is om vergunningsvoorwaarden laagdrempeliger te maken voor kleinere festivals en gratis evenementen. In het voorafgaande hebben we een aantal voorgenomen stappen benoemd. Vooralsnog zal het nieuwe evenementenbeleid ingaan vanaf 2026.