AMSTERDAM - Vandaag hebben de gemeente Amsterdam en De Alliantie afgesproken dat de woningcorporatie als eerste sociale huur op Centrumeiland gaat bouwen. Daartoe ondertekenden wethouder Laurens Ivens(Bouwen en Wonen) en regiodirecteur Eddo Rats van de Alliantie op 5 december een overeenkomst. Op de nu nog lege zandvlakte komt straks een nieuwe wijk met ongeveer vijftienhonderd woningen,waarvan driehonderd sociale huurwoningen.

Wethouder Ivens: “Het is ontzettend belangrijk dat we betaalbare woningen bijbouwen voor Amsterdammers. Deze gronduitgifte is een concreet resultaat dat past bij de ambitieuze doelstelling van de bouw van gemiddeld 7.500 woningen per jaar. Het is belangrijk dat ook in deze nieuwbouwwijk plaats is voor sociale woningbouw, die mix is voor elke wijk van groot belang.”

Energieneutraal
Centrumeiland heeft hoge duurzaamheidsambities. Zo moet het eiland een duurzame, energieneutralewijk worden. De woningen kunnen aansluiten op een collectieve voorziening voor warmte- enkoudeopslag en het eiland is rainproof ontworpen.

Centrumeiland IJburg
Centrumeiland ligt aan de oostkant van de stad in het IJmeer en is het eerste eiland van de ontwikkelingvan IJburg fase 2. Daarvan is ook het toekomstige Strandeiland, waarvan het zand nu opgespoten wordt,onderdeel. Het eiland is ongeveer 11 voetbalvelden groot en daarop komen 1.500 woningen(overwegend zelfbouwkavels). Kenmerkende thema ́s uit het Stedenbouwkundig Plan voor het eilandzijn verder: Energieneutraal, Tijdelijkheid, Bewegende stad en Rainproof/Klimaatbestendigheid.
Centrumeiland is de grootste zelfbouwlocatie van Amsterdam. Volgens de huidige planning is de wijk in2025 helemaal klaar.