AMSTERDAM - Het college van B&W heeft de leden van het eerste Stadscuratorium van Amsterdam benoemd: Claudia Linders (voorzitter), Radna Rumping, Selby Gildemacher, Meinke Horn, Tanja Karreman, Vincent van Velsen, Aileen Middel, Jeroen Boomgaard en Annemarie de Wildt. Een commissie die bestaande kunst in de openbare ruimte, waaronder ook het behoud van beeldkunst, monumentale wandkunst en streetart, zal bewaken en nieuwe kunstprojecten stimuleert. Zij gaan het college van gevraagd en ongevraagd advies voorzien. De leden zijn voor vier jaar benoemd.


Wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani: “Kunst op straat is een waardevol onderdeel van onze stad. En voor iedereen te aanschouwen. Deze kunstwerken maken onze stad mooier en geven er betekenis aan. Daarom ben ik trots met dit team van experts die nu de bewakers zijn van onze buitenkunst en nieuwe initiatieven zullen aanjagen.”

Taken
Het Stadscuratorium krijgt als taak om binnen het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over maatschappelijke initiatieven op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Ook adviseren zij bij een nieuwe kunstopdracht en de te selecteren kunstenaars. Het Stadscuratorium wordt aanjager van nieuwe kunstwerken in de stad en zal zorgen voor verbinding met en tussen verschillende afdelingen van de gemeente en culturele instellingen.

Waarom een Stadscuratorium
Vanuit de kunstwereld was behoefte aan de behartiging van het belang van kunst in de Openbare ruimte. Uit de gemeenteraad kwam het initiatief tot het aanstellen van een stadscurator. Daarom is gekozen voor dit eerste Stadscuratorium van Amsterdam.