AMSTERDAM - In Amsterdam ligt vanaf vandaag het eerste 'gevleugelde zebrapad' van Nederland. Dit is een zebrapad met aan weerszijden een extra uitloop van de kenmerkende zebrastrepen, waardoor het zebrapad eerder zichtbaar is voor het autoverkeer. Dit zorgt ervoor dat automobilisten eerder remmen, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het gevleugelde zebrapad ligt op de brug bij de Admiralengracht en de kruising met de Jan Evertsenstraat. Dit is een druk kruispunt met veel verkeer en schoolgaande kinderen, waar in 2021 een ernstig ongeluk heeft plaatsgevonden. Na een schouw door de werkgroep Blackspots is het speciale zebrapad als een van de mogelijke verbeteringen van de verkeerssituatie naar voren gekomen. Het gevleugelde zebrapad is een pilot. Als het succesvol is, dan zal het op meerdere plekken in Amsterdam worden ingezet.

Een gewoon zebrapad is minimaal vier meter lang, een gevleugeld zebrapad is aan beide zijden op de rijweg verlengd tot zo'n tien à twaalf meter. De bedoeling is dat bestuurders beter overzicht hebben op de voetgangers die het zebrapad naderen of oversteken, en dus eerder zullen stoppen. De komende maanden wordt gemonitord hoe het gevleugelde zebrapad gebruikt wordt.

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit): "Verkeersveiligheid is mijn prioriteit. Ik wil een stad waar kinderen veilig naar school kunnen fietsen of lopen, waar ouderen met plezier de fiets pakken en waar mensen onbezorgd van A naar B kunnen. Om dat voor elkaar te krijgen moet de verkeersveiligheid vergaand verbeterd worden en zijn er meer maatregelen nodig. Daar zijn we op veel manieren mee bezig, bijvoorbeeld met de recente maatregel om de maximumsnelheid te verlagen tot 30 kilometer per uur."