AMSTERDAM - Het college en het stadsdeelbestuur Noord hebben 5,5 ton toegewezen aan projecten op het gebied van jongerenwerk, straatcoaches en sociale cohesie. Het is de eerste uitgave voor Aanpak Noord en daarmee is de eerste stap gezet. Ondertussen wordt samen met bewoners, ondernemers en organisaties in Noord hard gewerkt aan de aanpak.


Wethouder Melanie van der Horst (Aanpak Noord): "We zijn op weg om een goede aanpak op te zetten, gebaseerd op het initiatief van Red Amsterdam Noord en samen met Noorderlingen, ondernemers en verschillende organisaties in het stadsdeel. Dit wordt een aanpak van de lange adem, maar er gebeurt ook al heel veel en waar nodig, ondernemen we meteen actie. Met dit geld kunnen bijvoorbeeld direct extra jongerenwerkers en straatcoaches aan de slag in buurten waar dat nu nodig is."

Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid (Noord): "Samen met bewoners is bepaald dat kansen voor jeugd en een prettige woonomgeving belangrijke speerpunten zijn in de Aanpak. Met deze eerste investeringen kunnen we daar nu samen met bewoners mee aan de slag. We willen dat de Aanpak in 2023 echt concreet en zichtbaar wordt in onze buurten."

Projecten

Het geld gaat naar extra straatcoaches, maar ook naar projecten die al eerder gestart waren. Het gaat om projecten die bijdragen aan het wegwerken van achterstanden, het bieden van betere kansen voor kinderen én het samenwerken met bewoners, zoals het project Samendam in de Waterlandpleinbuurt waarmee het bewonersnetwerk versterkt wordt. Daarnaast wordt er gebouwd aan buurtcoalities, waarmee de Aanpak Noord wordt vormgegeven.

Aanpak Noord

Stadsdeel Noord verandert snel, maar niet alle Noorderlingen profiteren van de ontwikkelingen in het stadsdeel. Het verschil tussen bestaande en nieuwe wijken, en tussen bestaande en nieuwe bewoners, wordt steeds duidelijker zichtbaar. In de oudere buurten spelen hardnekkige problemen met armoede, werkloosheid en woningkwaliteit. Aanpak Noord is gericht op het oplossen van die problemen. Door achterstanden weg te werken, maar ook door een andere manier van werken. De bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties maken samen met de gemeente de aanpak, en voeren die ook samen uit. Het herstellen van vertrouwen van bewoners in de overheid is daarbij essentieel, en daar wordt al hard aan gewerkt. De komende tijd worden gesprekken gevoerd over de invulling van de thema's van de aanpak, om concreet te maken wat er op die thema's bereikt moet worden. Naast kansen voor de jeugd zijn wonen en stadsnatuur en groen belangrijke speerpunten. Op het thema stadsnatuur en groen is de startbijeenkomst al gehouden in het Vliegenbos, waar verschillende vertegenwoordigers van groenorganisaties en bewoners hun groenplannen hebben gepresenteerd.