AMSTERDAM - Het college van B en W geeft een eenmalige subsidie van bijna 200.000 euro aan de culturele stichting Likeminds in Amsterdam Noord, die zich richt op de ontwikkeling van theatermakers uit verschillende disciplines. Likeminds geeft ruimte en begeleiding aan nieuwe makers, afgestudeerden en autodidacten. De subsidie is bedoeld voor noodzakelijke aanpassingen in het pand 'Podium Noord' aan het Gedempte Hamerkanaal.

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): "Likeminds is een belangrijke plek voor beginnende makers op het gebied van muziek, theater, performance en film. Zij gebruiken de verschillende zalen als startpunt van hun carrière. Plekken als Likeminds zijn cruciaal voor de talentontwikkeling in Amsterdam. We dragen dan ook graag bij aan het succes van deze plek in Noord, een stadsdeel waar op termijn veel meer culturele plekken moeten komen."

Esther Lagendijk (stadsdeelbestuurder Noord): "Likeminds is niet alleen een kweekvijver voor nieuw theatertalent in Noord, het is ook uitgegroeid tot een bruisend cultureel centrum waar de mensen uit de buurt kunnen genieten van diverse voorstellingen. Dit soort initiatieven willen we in Noord graag behouden en waar mogelijk versterken."

Likeminds gaat met het geld de verouderde techniek en elektra van het gebouw aanpassen en het dak opknappen. Daarnaast is de incidentele subsidie bedoeld voor het realiseren van een nieuwe kleine zaal voor voorstellingen van (beginnende) makers aan een kleiner publiek. Dit past bij de ambitie van Likeminds om ruimte te geven aan autodidacten of makers die net afgestudeerd zijn. Bij Likeminds staat de ontwikkeling van makers centraal en worden lange ontwikkeltrajecten aangeboden, waardoor zij de ruimte krijgen te ontdekken en te experimenteren. Zo ontstaan er producties die kunnen doorgroeien naar de grotere zalen.

Het college van B en W zet in op meer spreiding van culturele voorzieningen over de hele stad en wil daarom meer plekken realiseren voor kunst en cultuur in de stadsdelen Noord, Nieuw West en Zuidoost. De bijdrage van 197.750 euro komt uit de exploitatie voor nieuwe wijkvoorzieningen en is opgenomen in het Kunstenplan 2021-2024. Likeminds huurt sinds 2021 Podium Noord, het gebouw aan het Gedempte Hamerkanaal, van Eigen Haard