AMSTERDAM - Mensen met een beperking lopen er regelmatig tegenaan dat gebouwen, toiletten, websites of winkels niet toegankelijk zijn. En bij het opstellen van informatie wordt vaak geen rekening gehouden met mensen met een verstandelijke beperking, waardoor de teksten voor hen te moeilijk zijn. Ook voor mensen die doof of slechthorend zijn, is informatie niet altijd toegankelijk.

Dag van mensen met een beperking

In 2016 is het beleid ingezet om accommodaties sociaal en fysiek toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Stadsdeel West heeft de afspraak gemaakt, na besluitvorming door het AB, om alleen ruimtes te gebruiken die voldoen aan voornoemde criteria. Mooi moment om rondom de Dag van mensen met een beperking zondag 3 december de balans op te maken.

Wat is er in 2016-2017 gebeurd?

 • Beleidswijziging gericht op het sociaal en fysiek toegankelijker maken van accommodaties voor mensen met een beperking; besluit genomen door het DB en het AB in stadsdeel West.
 • Stadsdeel West heeft de relevante partners zoals de Wmo-Adviesraad West en ‘Onbeperkt West’ in dit proces betrokken.
 • Voor de extra verbeterpunten is een budget van € 30.000,- beschikbaar gesteld in 2017
 • De 4 buurtcentra/ multifunctionele accommodaties zijn in 2017 toegankelijker geworden voor mensen met een beperking.

Welke accommodaties hebben subsidie ontvangen?

Stadsdeel West heeft subsidie beschikbaar gesteld aan welzijnsaanbieder Combiwel om de Multifunctionele accommodaties en Huizen van de Buurt (De Boeg, De Koperen Knoop en De Hudsonhof) toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. De nog resterende verbeteringen worden deels aangebracht door de Technische dienst van Combiwel en in een enkele geval door de afdeling Vastgoed van de gemeente Amsterdam.

Multifunctionele accommodaties en De Koperen Knoop zijn helemaal toegankelijk

De Multifunctionele accommodaties ( De Tagerijn in De Baarsjes, De Mansveltschool in Bos en Lommer, De Havelaar in Oud West en De Horizon in Westerpark) en De Koperen Knoop (Huis van de Buurt) zijn toegankelijker gemaakt voor mensen met een beperking. Dit proces is inmiddels afgerond. Het stadsdeel heeft een schouw georganiseerd en die met de Wmo Adviesraad West en Onbeperkt West samen gehouden. Daaruit zijn verbeterpunten naar voren gekomen die grotendeels zijn verholpen. Ook is in in samenspraak met Combiwel een aantal fysieke aanpassingen gedaan. Denk hierbij aan het minder zwaar afstellen van deuren, het verbeteren van de bewegwijzering, het verwijderen van obstakels en het anders inrichten van ruimtes, het aanbrengen van markeringen, het toegankelijker maken van informatiemateriaal en aanpassingen van minder valide toiletten.

De Boeg

Daarnaast is het stadsdeel ook bezig met fysieke aanpassingen in het omvormen van De Boeg in een Huis van de Buurt. De aanpassingen zijn fysiek van aard en gericht op drempelverlaging, verbetering uitstraling en de accommodatie publieksvriendelijker en uitnodigend te maken.

De Hudsonhof

Ook is subsidie verleend aan De Hudsonhof, Huis van de Buurt in de Baarsjes, voor interne verbouwingen en aanpassingen, waarbij ook specifiek gekeken wordt naar de sociale en fysieke aspecten van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Te kleine liften

In alle accommodatie zijn de liften doorgaans te klein voor grote scootmobiels. Kleine scootmobiels kunnen er wel in. Rolstoelgebruikers kunnen ook gebruik maken van de liften. Aan het vervangen van deze liften zijn te hoge kosten verbonden. Vandaar dat is gekeken naar andere oplossingen. In deze gevallen kunnen mensen met een beperking altijd terecht op de begane grond voor bijvoorbeeld een spreekuur of voor de computerruimte zoals op De Mansveltschool.

Samenvatting van verbeterpunten die voor een belangrijk deel al opgelost zijn

 • De bewegwijzering is grotendeels op alle locaties aangebracht.
 • Het verwijderen van obstakels waardoor de fysieke toegankelijkheid verbeterd op alle locaties.
 • Markeringen aanbrengen op de richels en traptreden in alle accommodaties.
 • Het lichter afstellen van toegang/ doorgangsdeuren in alle accommodaties.
 • Verbetering van de verlichting m.u.v. De Horizon.
 • Losse tapijten zijn vastgezet in De Horizon.
 • Informatiemateriaal op de juiste hoogte neergezet in alle accommodaties.
 • De spreekkamers zijn publieksvriendelijker geworden in alle accommodaties.

Nog aan te brengen verbeterpunten betreffende

 • Vluchtroute in De Mansveltschool.
 • Het aanbrengen van een Intercom, op een locatie De Koperen Knoop.
 • Het (deels) aanbrengen van een kindvriendelijke armleuning in De Havelaar.
 • Het verplaatsen van een of twee deurbellen op 2 locaties.
 • De nog resterende bewegwijzering op alle genoemde locaties.
 • Het verbeteren van de entree op 2 locaties; De Mansveltschool en de Koperen Knoop.
 • Het aanbrengen van antislip op alle genoemde locaties
 • De verlichting (armaturen) in de Horizon.