AMSTERDAM - Het college van B en W heeft besloten 1 miljoen euro uit te trekken voor werkgevers binnen het Amsterdamse jongerenwerk die tijdelijke werkplekken beschikbaar stellen voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. De vergoeding voor de begeleiding van een jongere wordt 7750 euro per jaar. Het project ‘Banen in het jongerenwerk’ (Amsterdam Talentz) wordt daarnaast verlengd.

De jongerenwerkorganisaties kijken positief terug op het project. Er zijn tijdelijke werkplekken van een jaar gecreëerd voor twintig jongeren tussen de 18 en 27 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt. Acht van hen hebben daarop een baan aangeboden gekregen. Ook hebben de deelnemende jongeren hun netwerk vergroot en werkervaring opgedaan.

Wethouder Sofyan Mbarki (Jongerenwerk): “Het is mooi dat we deze jongeren perspectief kunnen bieden. Juist in het jongerenwerk waar we nu veel goede mensen nodig hebben.”Het college vindt het bieden van perspectief op betaald werk aan jongeren belangrijk en wil de effectiviteit van het jongerenwerk versterken. Met 'Banen in het jongerenwerk’ komen deze twee ambities samen. De organisaties krijgen extra hulp, en jongeren verwerven waardevolle werkervaring en vaardigheden voor hun toekomst in reguliere banen of opleidingen.

Het college wil met de aanpak ´Vakkundig Jongerenwerk: een sterke basis voor Amsterdamse jongeren’ de effectiviteit van het jongerenwerk versterken en investeert zoals eerder bekend gemaakt daarom de komende jaren 7,5 miljoen euro in het jongerenwerk. Jongerenwerkers spelen een belangrijke rol in het voorkomen dat jongeren afglijden naar de jeugdcriminaliteit. Deze opgave is complexer geworden, omdat jeugdcriminaliteit verhard en op steeds jongere leeftijd voorkomt.

Een van de maatregelen om het jongerenwerk te versterken is het opzetten van een Amsterdamse Jongerenwerk Academie: een samenwerking van jongerenwerkers, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en jongeren zelf, waarin samen wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van het vak.

Het jongerenwerk is geen beschermd beroep. Momenteel onderzoekt wethouder Mbarki de mogelijkheden van een keurmerk. Een verplichte opleiding bij de Amsterdamse Jongerenwerk Academie voor nieuwe jongerenwerkers die nog niet de juiste papieren hebben behoort dan tot de mogelijkheden.