AMSTERDAM - De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakte in 2020 een historisch unieke krimp door van 7,1 procent: bijna twee keer zoveel als de nationale krimp van 3,8 procent. De verwachting is dat de economie van de MRA in 2021 met 4,1 procent zal groeien en daarmee iets krachtiger terugveert dan de Nederlandse economie (verwachte groei van 3,9 procent). Dit staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021, die vandaag worden gepubliceerd.

De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 de omvang van de economie (uitgedrukt in bruto binnenlands product) van de MRA weer terug is op het niveau van vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Hoewel de economie van de MRA in 2021 snel terugveerde, blijft het herstel kwetsbaar door de onzekere ontwikkeling van de coronapandemie.

Wethouder Victor Everhardt (voorzitter Platform Economie MRA, Economische Zaken): "De Economische Verkenningen laten zien dat de Metropoolregio Amsterdam weer krachtig opveert, maar dat de gevolgen van de coronacrisis, waar we nog middenin zitten, nog langere tijd zichtbaar zullen zijn. We moeten nu samen met elkaar in de regio en met het Rijk investeren in verder sociaaleconomisch herstel. De komende jaren staan de energietransitie, een betere werking van de arbeidsmarkt én woningmarkt, bereikbaarheid en kansengelijkheid voor alle inwoners in de regio centraal."

Krapte arbeidsmarkt houdt aan

De gevolgen van de coronapandemie voor de werkgelegenheid zijn door de massale inzet van overheidssteun beperkt gebleven. De werkloosheid liep in 2020 in de MRA op naar 4,2 procent (met name onder jongeren, flexwerkers en laagopgeleiden), maar keerde in de loop van 2021 weer terug naar het historisch lage niveau van voor de crisis.

De structurele krapte op de arbeidsmarkt die al voor de coronapandemie overduidelijk zichtbaar was, is daarmee sneller dan verwacht teruggekeerd. De komende jaren zal die krapte door vergrijzing nog verder toenemen. Alleen door het bevorderen van arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteitsgroei kunnen de ambities van de regio op het gebied van verduurzaming, digitalisering, tekorten op de woningmarkt en instandhouding van publieke voorzieningen in zorg, onderwijs en veiligheid worden gerealiseerd.

In de 'Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021' staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkelingen in de 32 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland, die samen 2,5 miljoen inwoners tellen. De 'Economische Verkenningen' worden vandaag gepresenteerd tijdens het online evenement 'State of the Region'.

Tijdens het evenement buigen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zich over de gezamenlijke uitdagingen, de kracht en het vermogen van de regio. Het centrale thema dit jaar is 'Investeren in de Toekomst': in een duurzame route uit de coronacrisis, in het onderwijs en de arbeidsmarkt, in de energietransitie en in samenwerking.

Een metropool met daadkracht

Net als voorgaande jaren concentreert de economische groei en werkgelegenheid zich in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn), maar spreidt zich ook, meer dan voorheen, uit over de hele regio. Tijdens 'State of the Region' worden nieuwe samenwerkingsafspraken binnen de Metropoolregio Amsterdam gepresenteerd. Met de gemaakte afspraken wil de MRA samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ook wil de MRA samen met bedrijven en kennisinstellingen richting Rijk, Europa en partners een krachtig geluid laten horen over de benodigde investeringen.